Pielęgniarki zwolnione dyscyplinarnie. Szpital zawiadamia prokuraturę

Autor: oprac. MP • Źródło: Tygodnik Siedlecki/Fakt/Rynek Zdrowia10 września 2021 12:20

Dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego zwolniła dyscyplinarnie 13 pielęgniarek i zawiadomiła prokuraturę. Pielęgniarki zapowiadają odwołanie do sądu.

Pielęgniarki zwolnione dyscyplinarnie. Szpital zawiadamia prokuraturę
Pielęgniarki zapowiadają odwołanie do sądu. Foto: Adobe Stock
  • Władze Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach dyscyplinarnie zwolniły 13 pielęgniarek oddziału kardiologicznego
  • Powodem naruszenia w sposobie prowadzenia dokumentacji medycznej
  • Szpital kieruje sprawę do prokuratury, pielęgniarki zaś zapowiadają złożyć odwołania do sądu

Szpital w Siedlcach zwolnił pielęgniarki. Kobiety idą do sądu

Według informacji "Tygodnika Siedleckiego", dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach zwolniła 13 pielęgniarek oddziału kardiologicznego. Jak czytamy, pielęgniarki straciły pracę dyscyplinarnie z powodu rażących naruszeń w prowadzeniu dokumentacji medycznej.

Placówka wydała w tej sprawie oświadczenie, ale nie wyjaśnia szczegółowo, tłumacząc, że wszelkie nieprawidłowości będą wyjaśniane w toku śledztwa.

''W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą naruszenia obowiązków pracowniczych przez część personelu pielęgniarskiego, informujemy, że w wyniku szczegółowego postępowania wyjaśniającego stwierdzono rażące naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. W stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń, podjęto działania zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji służbowych'' - czytamy w oświadczeniu.

- Z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa sprawa będzie wyjaśniana przez uprawnione organy. Z tych też względów aktualnie zasadne jest powstrzymanie się od udzielania szczegółowych informacji dotyczących sprawy - skomentowała w rozmowie z Faktem rzecznik szpitala w Siedlcach Barbara Jakubczyk.

- Bezpieczeństwo opieki nad pacjentem i ciągłość udzielanych świadczeń nie są zagrożone - dodała Jakubczyk.

Rzecznik poinformowała również, że szpital skierował sprawę do prokuratury.

Pielęgniarki idą do sądu. Szpital w Siedlcach zwolnił personel dyscyplinarnie

Innego zadania są zwolnione pielęgniarki, które twierdzą, że straciły pracę niesłusznie i zapowiadają odwołania do sądu.

Zakładowa Organizacja Związkowa Okręgowego Związku Pielęgniarek i Położnych działająca przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach wydała oświadczenie w sprawie tego zwolnienia.

W ocenie Związku, pielęgniarki w żaden sposób nie naruszyły obowiązków pracowniczych i pracodawca nie mógł rozwiązać z nimi umów.

***

Pełną treść oświadczenia (w oryginale) prezentujemy poniżej:

"Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa działająca przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o. w sprawie rozwiązania umów o pracę z pielęgniarkami wykonującymi obowiązki na Oddziale Kardiologicznym Szpitala

W dniu 08 września 2021 roku Pracodawca - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o. - rozwiązał umowy o pracę bez wypowiedzenia z 13 pielęgniarkami wykonującymi obowiązki na Oddziale Kardiologii.

Związek Zawodowy po zawiadomieniu go przez Pracodawcę o zamiarze rozwiązania umów o pracę we wszystkich przypadkach zaopiniował je negatywnie i szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko.

Okoliczności, które według Pracodawcy mogły stanowić podstawy rozwiązania umów o pracę, nie są naruszeniem obowiązków pracowniczych, ani tym bardziej ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a tylko w takim wypadku Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Tym bardziej okoliczności te nie mogą stanowić podstawy do zawiadomienia o przestępstwie do Prokuratury.

Pracodawca - w ocenie Związku Zawodowego - nadużył obu tych instytucji prawa. Pracowników z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, od wielu lat nienagannie wykonujących swoje obowiązki, nigdy nie karanych, postawił w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Niewątpliwie też działania te negatywnie wpłynęły na sytuację Oddziału Kardiologicznego, ze względu na pozbawienie go w tak dużym stopniu wykwalifikowanej kadry.

Związek Zawodowy ma nadzieję, że doraźne działania podjęte przez Pracodawcę zapewnłą dalsze funkcjonowanie Oddziału dla dobra pacjentów, chociaż nie będzie to łatwe ze względu na braki kadrowe zarówno w Szpitalu jak i na rynku usług pielęgniarskich,

Działania te są zatem niezasadne również ze względów społecznych.

Związek Zawodowy chciałby też podkreślić, że zbyt daleko idąca kategoryczność stwierdzeń Pracodawcy, nieadekwatna do okoliczności, wpłynęła negatywnie na opinie publiczną i spowodowała falę obraźliwych komentarzy, które naruszają dobre imię pielęgniarek, nie tylko tych, których dotknęło to wątpliwe działanie Pracodawcy. Natomiast tym, z którymi rozwiązano umowy o pracę, poważnie utrudniło dalszą aktywność zawodową.

Związek Zawodowy apeluje do opinii publicznej o większą wstrzemięźliwość w formułowaniu ocen pracy zawodowej pielęgniarek z Oddziału Kardiologii, zaś do potencjalnych Pracodawców, by nie traktowali okoliczności sprawy wynikających z oświadczeń Szpitala jako definitywnych i ostatecznych.

Tym bardziej, że każda z pielęgniarek zamierza odwołać się do Sądu Pracy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jako niezasadnego.

Bardziej szczegółowych informacji Związek Zawodowy udzieli na dalszym etapie sprawy".

Z poważaniem,
za Zarząd Przewodnicząca OZZPiP Zakładowej Organizacji Związkowej - Z. Czyż.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum