Pielęgniarki piszą do premiera: nie ma możliwości współpracy z ministrem zdrowia

Autor: AKX/Rynek Zdrowia • • 19 lipca 2014 21:51

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wystosowała list do premiera Donalda Tuska w sprawie współpracy samorządu z ministrem zdrowia. Pielęgniarki i położne uważają, że minister Bartosz Arłukowicz lekceważy je i nie są w stanie z nim współpracować.

"Pragniemy uprzejmie poinformować, iż Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża sprzeciw wobec kolejnego przejawu lekceważenia przez Ministra Zdrowia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Wobec powyższego, w imieniu wszystkich członków naszego samorządu zawodowego wyrażamy wotum nieufności Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi” - napisał samorząd pielęgniarski.

Jego zdaniem, samorząd pielęgniarek i położnych wykonuje zadania władzy publicznej w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa i jest za nie odpowiedzialny. Tego rodzaju sytuacja daje mu szczególny tytuł do równoprawnego udziału m.in. w pracach nad przygotowywaniem rozwiązań prawno-systemowych dotyczących organizacji ochrony zdrowia.

"Z przykrością jednak konstatujemy, iż od dłuższego już czasu, postawa prezentowana przez obecnego Ministra Zdrowia, który nie traktuje samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jako partnera społecznego, budziła z naszej strony narastający niepokój. Był on tym większy, że podejście i stanowisko Ministra Zdrowia w poszczególnych kwestiach, nie dawały się pogodzić z deklarowanymi przez Pana Premiera rozwiązaniami i sposobem działania” - piszą pielęgniarki.

Uważają, że potraktowanie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych przez Ministra Zdrowia w toku obecnych prac nad zmianami ustaw tzw. "kolejkowych" to "przejaw lekceważenia i braku poszanowania konstytucyjnych prerogatyw samorządu zawodowego".

Według samorządu, przejawem tego rodzaju zachowań jest chociażby przebieg posiedzeń sejmowej Komisji zdrowia w dniach 8 - 9 lipca 2014 r., "podczas których Minister Zdrowia arbitralnie odrzucił wszystkie uwagi zgłoszone przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, nie przedstawiając jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia. Analogiczna sytuacja miała miejsce na etapie tworzenia projektów rządowych”.

"W tej sytuacji, samorząd Pielęgniarek i Położnych nie widzi możliwości dalszej współpracy z Bartoszem Arłukowiczem, jako że sprowadza on rolę naszego samorządu do funkcji fasadowego akceptanta jego działań” - podsumowuje NIPiP.

Więcej: www.nipip.pl


 


Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum