Pielęgniarki i położne nie spieszą się do wypisywania recept

Autor: Anna Kaczmarek/Rynek Zdrowia • • 23 kwietnia 2014 06:15

Rozwiązania przedstawione w tzw. pakiecie kolejkowym przygotowanym przez resort zdrowia dotyczą m.in. pielęgniarek. Mają otrzymać nowe uprawnienia, ale też i nowe obowiązki. Od 2016 r. pielęgniarki i położne z tytułem magistra zyskają prawo ordynowania i przepisywania określonych leków.

Pomysł wywołuje kontrowersje nie tylko wśród lekarzy (wielu z nich sprzeciwia się takim rozwiązaniom), ale także wśród pielęgniarek, obawiających się, że będą wypisywać recepty na polecenie lekarza, co przysporzy pielęgniarkom dodatkowej pracy.

Odpowiedzialność za pacjenta

Nadaniu uprawnień do wypisywania recept pielęgniarkom sprzeciwiło się m.in. Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Lekarze podkreślają, że recepta to ostatni etap całego procesu stawiania diagnozy i decydowania o przebiegu leczenia. Ich zdaniem, jeśli pielęgniarki uzyskają prawo do wypisywania recept, powinny przejąć także odpowiedzialność za pacjenta.

"Zaskakującą i niemającą wiele wspólnego z pomysłami na szybkie rozwiązanie problemu kolejek zapowiedź poszerzenia kompetencji pielęgniarek (m.in. nadanie im uprawnienia do ordynacji leków), Rada przyjmuje jako propozycję debaty na ten temat" - napisała z kolei Naczelna Rada Lekarska.

Jednocześnie samorząd lekarski zwraca uwagę, że wystawienie recepty (nawet u osoby przewlekle chorej), to nie „wypisanie kolejnego druczka", lecz zwieńczenie trudnego procesu diagnostycznego, uwzględnienie bieżącego stanu chorego i wreszcie zastosowanie wiedzy i umiejętności w jednej z najbardziej złożonych dziedzin medycyny, jaką jest farmakologia.

Do realizacji uprawnienia do wystawiania recept, jak tłumaczy NRL, nie wystarczy sama zmiana prawa; w opinii Rady wymaga to zasadniczych zmian w programach kształcenia osób mających ewentualnie uzyskać takie uprawnienia.

Istotnym utrudnieniem w realizacji tego pomysłu będzie także skomplikowany system wystawiania oraz realizacji recept na leki refundowane (w tym konieczność podpisania umowy z NFZ na wystawianie recept refundowanych).

Obserwują z rezerwą
Co ciekawe, pielęgniarki nie są wcale zadowolone z proponowanych nowych uprawnień. Uważają, że może to być próba dołożenia im obowiązków.

- Jeśli nie będzie to tylko próba zwiększenia zakresu obowiązków pielęgniarek, to nie widzę przeciwwskazań. Jednak jeśli pielęgniarki mają zacząć wyręczać lekarzy w ich obowiązkach, to ja dziękuję za takie uprawnienia. Rozszerzenie kompetencji powinno być też związane ze wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek - mówi Rynkowi Zdrowia Longina Kaczmarska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Dodaje: - W takiej sytuacji musi też wzrosnąć liczba pielęgniarek. Nie możemy robić wszystkiego, a o pacjencie zapomnieć. Nie poradzimy sobie ze zwiększonym zakresem obowiązków bez wzrostu liczebności personelu pielęgniarskiego. Już teraz pielęgniarka musi robić wszystko za wszystkich, a pacjent jest załatwiany w biegu - tak nie może być - zaznacza nasza rozmówczyni.

Wskazuje, że Związek jeszcze nie zajął stanowiska w tej sprawie - konsultuje je z całym środowiskiem pielęgniarskim. Przewodnicząca zaznacza jednak, że pielęgniarki są przygotowane do przepisywania leków i nie stanowiłoby to dla nich problemu. Uważa jednak, że nie powinny przepisywać wszystkich leków, np. leków psychotropowych.

- Niektórych leków w każdej ilości nie mogą przepisywać nawet wszyscy lekarze, ale jedynie ci z wybranych specjalności. Tym bardziej pielęgniarki nie powinny mieć uprawnień do przepisywania wszystkich leków. Co do naszych umiejętności, to kończymy te same uczelnie co lekarze, mamy zajęcia z farmakologii z tymi samymi wykładowcami, dlaczego więc uważa się nas za głupsze od lekarzy? - pyta Longina Kaczmarska.

Zwraca uwagę, że wypisanie leku nie jest rzeczą skomplikowaną, ale skomplikowana może być oczywiście ordynacja leku: - W wielu miejscach od dawna lekarze przystawiają tylko pieczątkę na recepcie, a receptę wypisuje pielęgniarka - stwierdza.

Obowiązków coraz więcej
Podobne zdanie ma Anna Wonaszek, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku:

- Państwo powinno zadbać o to, żeby pielęgniarki nie wyjeżdżały z kraju. To nieprawda, że nie ma chętnych do nauki zawodu, wiele osób studiuje pielęgniarstwo, ale potem wyjeżdża za granicę. Ostatnio, na 120 nowych praw wykonywania zawodu, aż 70 potwierdzeń wydałam właśnie w celu wyjazdu do pracy w innym kraju. Jeśli przy tak słabej obecnie obsadzie dołoży nam się jeszcze „papierkowej roboty", to nie damy rady, zabraknie czasu dla pacjenta - przestrzega Anna Wonaszek.

Potwierdza, że pielęgniarki mają ogromną wiedzę i są dobrze przygotowane również w zakresie farmakologii, jednak nie powinny być sprowadzane do roli sekretarek medycznych. Jej zdaniem wprowadzenie uprawnień do przepisywania leków to właśnie ma na celu - a nie zwiększenie uprawnień pielęgniarek.

- Jeśli będę mogła zdecydować, co przepisać pacjentowi, to rzeczywiście jest to zwiększenie moich kompetencji, ale jeśli mam przepisać pacjentowi lek zlecony przez lekarza, to sprowadza się mnie do roli sekretarki medycznej. Wykonywanie takich zleceń lekarza to tylko jeden z naszych wielu obowiązków. Na całym świecie rozszerza się kompetencje i kwalifikacje pielęgniarek na rzecz pacjenta - przypomina przewodnicząca ORPiP w Gdańsku.

Dodaje: - Powinna być np. taka możliwość, że kiedy chirurg opiekujący się pacjentem właśnie operuje, a chory wymaga podania leku przeciwbólowego, to pielęgniarka może zdecydować o jego podaniu. Teraz jest tak, że mamy kwalifikacje, a nie możemy z nich korzystać. Wystarczy uwolnić kwalifikacje, które już mamy. Tymczasem ministerstwo chce nam dać tylko takie kompetencje, na których skorzystają lekarze.

Jako przykład dobrej współpracy pielęgniarki z lekarzem w Polsce przewodnicząca podaje diabetologię i neurologię.

- W tych dziedzinach lekarz i pielęgniarka stanowią zespół. To wiele rzeczy ułatwia i przyśpiesza. Dobra profilaktyka i edukacja prowadzona przez pielęgniarki w tych zespołach powoduje, że pacjent nie wraca z powodu zaniedbania. Jednak i tam są problemy, pielęgniarek jest za mało, coraz częściej brakuje im czasu, żeby całościowo zająć się pacjentem - mówi Anna Wonaszek.

Zwraca uwagę, że rozwiązania wprowadzane przez resort zdrowia nie były konsultowane ze środowiskiem medycznym - zarówno pielęgniarskim, jak i lekarskim.

Rozszerzenie pielęgniarskich kompetencji w projektowanej nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw ma - zdaniem Ministerstwa Zdrowia - poprawić dostępność świadczeń opieki zdrowotnej.

Ministerstwo chce dobrze
Resort zdrowia w uzasadnieniu projektu pisze m.in., że przepisywanie określonych leków przez pielęgniarki jest z powodzeniem praktykowane w wielu krajach np. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Holandii, Danii.

Projekt przewiduje, że pielęgniarka i położna z tytułem zawodowym magistra będzie miała prawo samodzielnie ordynować określone leki i wystawiać na nie recepty, a także ordynować oraz wystawiać zlecenia na określone wyroby medyczne. Warunkiem będzie ukończenie specjalistycznego kursu.

Natomiast pielęgniarki i położne z tytułem licencjata będą mogły na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki niezbędne do kontynuacji leczenia. Warunkiem będzie także ukończenie kursu specjalistycznego w tym zakresie. Kurs będą musiały ukończyć pielęgniarki i położne już wykonujące zawód. Z kolei dla przyszłych pielęgniarek i położnych ma zostać odpowiednio rozszerzony program studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Pielęgniarki i położne z tytułem co najmniej licencjata będą mogły wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Resort uważa, że w ten sposób pacjent ominie kolejkę do lekarza, kiedy w grę wchodzi tylko wystawienie skierowania na badanie.

Proponowane rozwiązania miałyby wejść w życie w 2016 r. Wtedy też minister zdrowia miałby w rozporządzeniu określić, jakie leki mogłyby przepisywać pielęgniarki.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum