PiS, PSL i Kukiz’ 15 za zakazem pobierania opłat za łóżko szpitalne od rodziców chorych dzieci

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 15 maja 2019 15:50

PiS, PSL i Kukiz’ 15 zapowiedziały podczas posiedzenia w środę (15 maja) Sejmu poparcie projektu nowelizacji wprowadzającej zakaz pobierania od rodziców dzieci przebywających w szpitalach i osób o znacznej niepełnosprawności opłat za łóżko oraz posiłek.

PiS, PSL i Kukiz’ 15 za zakazem pobierania opłat za łóżko szpitalne od rodziców chorych dzieci
Fot. Fotolia

Ze względu na to, że klub PO-KO zgłosił poprawkę projekt został skierowany ponownie do rozpatrzenia przez komisję zdrowia.

Poseł Anna Czech (PiS) przedstawiając sprawozdanie sejmowej komisji zdrowia dotyczące rządowego projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przypomniała, że przewidywał on odpłatność przez rodziców dzieci przebywających z nimi w szpitalach za wydawane posiłki, pościel i korzystanie z łóżka. Podkreśliła, że w wyniku prac komisji zapisy te zostały zmienione w taki sposób, iż rodzice i opiekunowie dzieci oraz osób o niepełnosprawności w stopniu znacznym, nie będą już za to płacili.

- Ma to zapewnić jak najczęstsze i nieograniczone kontakty rodziców z chorym dzieckiem bez ponoszenia dodatkowych kosztów - oceniła.

Wskazała, że podczas posiedzenia komisji, które obyło się pod koniec kwietnia, do projektu nowelizacji wprowadzono również zapis mówiący, że na wniosek dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ, a za zgodą świadczeniodawcy, będzie można przedłużyć obowiązywanie umowy na udzielenie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do 30 czerwca 2021 roku. Wyjaśniła, że z końcem grudnia 2019 r. upływa termin obowiązywania dużej liczby umów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a NFZ mógłby nie zdążyć przeprowadzić nowych konkursów.

Poseł Czech poinformowała, że komisja zdrowia wniosła do Sejmu, aby uchwalił projekt nowelizacji.

Poseł Bernadeta Krynicka występując w imieniu klubu PiS zapowiedziała poparcie nowelizacji.

- Obecność bliskich przyspiesza proces leczenia, pozytywnie wpływa na stan psychiczny dziecka, dlatego należy ją poprzeć - wyjaśniła.

Zwróciła uwagę, że rodzice, którzy przebywają ze swoim chorym dzieckiem pomagają nie tylko jemu, ale również personelowi szpitala.

Poseł Elżbieta Gelert z klubu PO-KO zaznaczyła, że opowiada się za zakazem pobierania opłat od rodziców dzieci i osób z niepełnosprawnością za korzystanie ze szpitalnego łóżka. Jednocześnie w imieniu klubu złożyła poprawkę dotyczącą wykreślenia z projektu nowelizacji przepisu umożliwiającego przedłużenie kontraktów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Oznajmiła, że stanowisko klubu wobec nowelizacji uzależnione będzie od przyjęcia lub odrzucenia poprawki.

- To piękny dzień - powiedział poseł Kukiz 15 Paweł Skutecki oceniając dyskusję nad projektem nowelizacji. Podkreślił, że obecność rodziców w szpitalu przyspiesza proces terapeutyczny. Zapowiedział, iż będzie przekonywał, żeby jego klub głosował za, bo "ta ustawa przybliża nas do normalności".

Poseł Kazimierz Kotowski z PSL-UED opowiedział się za dalszym procedowaniem projektu.

- To dobrze, że jednoznacznie została rozstrzygnięta tak ważna kwestia (…). Będziemy głosować za przyjęciem tych zapisów - powiedział.

Poseł Marek Ruciński z Nowoczesnej ocenił, że nowelizacja "podzieli pacjentów na tych, którzy zasługują na wsparcie oraz na tych, którzy będą musieli ponieść pewne koszty związane z przebywaniem w szpitalu wraz z chorym bliskim".

- To jaskrawy przykład wprowadzania nierówności - powiedział i dodał, że Nowoczesna wstrzyma się od głosowani nad tą ustawą.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że NFZ będzie zwracał szpitalom koszty związane z udostępnianiem łóżek i wyżywieniem rodziców chorych dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Zapowiedział, że Fundusz od 1 lipca wprowadzi wycenę tego świadczenia.

Zapewnił, że jeżeli tylko pojawią się możliwości finansowe, bezpłatne łóżko i wyżywienie zostanie wprowadzone dla pozostałych osób, które będą się opiekowały swoimi bliskimi przebywającymi w szpitalach.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum