Partia Razem odpowiada OZZL na pytania o przyszłość ochrony zdrowia

Autor: OZZL/Rynek Zdrowia • • 27 sierpnia 2019 13:18

Jak już pisaliśmy, OZZL jeszcze w lipcu rozesłał do wszystkich ugrupowań politycznych biorących udział w wyborach do parlamentu pytania dotyczące ich programu poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Do niedawna żadna partia nie odpowiedziała. Teraz odpowiedzi przesłała jedna - partia Razem.

Partia Razem odpowiada OZZL na pytania o przyszłość ochrony zdrowia
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy uznał, że temat publicznej ochrony zdrowia staje się jednym z głównych tematów kampanii wyborczej i niemal każde ugrupowanie przedstawia jakieś propozycje w tym względzie.

Chcąc uporządkować dyskusję i dać możliwość porównania programów poszczególnych partii, ZK OZZL zwrócił się do nich z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na 14 pytań. Zamieszczamy je: tutaj

Oto odpowiedzi partii Razem na pytania o przyszłość ochrony zdrowia postawione przez OZZL:

1. Czy w Polsce powinna istnieć publiczna ochrona zdrowia czy wyłącznie prywatna, finansowana ze środków prywatnych i/lub z dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych ?

- Zadaniem Państwa jest przede wszystkim organizacja i finansowanie publicznej ochrony zdrowia - w swoim programie podkreślamy, że komercjalizacja ochrony zdrowia jest niepożądanym zjawiskiem. Długoterminowo popieramy jej dekomercjalizację.

2. Czy możliwa i czy konieczna jest likwidacja kolejek do leczenia w publicznej ochronie zdrowia? Nie chodzi tutaj o kolejki "techniczne", które mogą występować w najbardziej nawet sprawnych organizacjach, ale o kolejki "systemowe", które są stałym elementem systemu i stanowią istotne utrudnienie w dostępie do odpowiednich świadczeń medycznych, skutkujących niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia chorych (tak, jak to jest obecnie w Polsce)?

- Likwidacja kolejek "systemowych" jest możliwa i konieczna. Rzecz leży w środkach jakie należałoby zabezpieczyć by polski system ochrony zdrowia pozbawić kolejek.W deklaracji programowej RAZEM postulujemy odejście od systemu limitowego. Jesteśmy jednak świadomi, że wiąże się to z potrzebą przeznaczenia większych środków na realizację procedur (przykładem udane zniesienie limitów przy leczeniu zaćmy).

Dodatkowym czynnikiem już ograniczającym w Polsce dostępność świadczeń są braki kadrowe - w Deklaracji i Celach Polityki Zdrowotnej RAZEM wskazujemy na potrzebę wyjścia naprzeciw temu zjawisku: z jednej strony popieramy wysuwane przez środowiska zawodów medycznych postulaty uregulowania warunków pracy (czas pracy) i płac, by zmniejszyć odpływ kadr z kraju i umożliwić ich powrót z emigracji, z drugiej - wskazujemy na potrzebę szerszego umożliwienia imigracji personelu medycznego do Polski przez ułatwienie nostryfikacji dyplomów w naszym kraju.

3. Czy dopuszczalne jest administracyjne limitowanie liczby świadczeń refundowanych, które mogą wykonać poszczególne szpitale czy przychodnie?

- Jak wyżej. RAZEM postuluje odejście od systemu limitowego na rzecz powrotu finansowania ryczałtowego, przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu środków przeznaczanych na publiczną ochronę zdrowia. Zauważamy również, że należy także przemyśleć rozmieszczenie i koordynację elementów takiego systemu, ze względu na obecnie nierówny dostęp do świadczeń poza dużymi miastami.

4. Co należy zrobić aby zlikwidować "systemowe" kolejki do świadczeń w publicznej ochronie zdrowia?

- Tak jak w punkcie 2. Należy publiczny sektor opieki zdrowotnej  znacznie dofinansować jednocześnie mając na uwadze dwie najpilniejsze przyczyny "systemowych" kolejek: brak kadr i pieniędzy na świadczenia.

 5. Jaka powinna być wysokość nakładów (ze środków publicznych) na publiczną ochronę zdrowia?

- RAZEM za organizacjami pacjenckimi i zawodowymi w ochronie zdrowia postuluje niezwłoczne podniesienie nakładów na publiczną ochronę zdrowia do minimum proponowanego krajom rozwiniętym przez Światową Organizację Zdrowia czyli 6,8%.

Długofalowo jednak zakładamy, że pożądanym poziomem finansowania sektora publicznego ochrony zdrowia byłoby 8%, co pozwoliłoby Polsce na dorównanie we wskaźnikach stanu zdrowia (długość życia, długość życia w zdrowiu, HLY) krajom rozwiniętym.

6. Jaki powinien być system finansowania: powszechna składka , finansowanie zbudżetu państwa, indywidualne obowiązkowe konta zdrowotne, inne - jakie ?

- W Polsce w tej chwili posiadamy system hybrydowy - większa część pochodzi zsystemu składkowego, część zaś bezpośrednio z budżetu państwa. RAZEM postuluje przejście na budżetowy system finansowania ponieważ wzrost wydatków do minimum WHO jest najprawdopodobniej nieosiągalny przez samo podniesienie składki zdrowotnej. Należy zatem umożliwić szersze finansowanie ochrony zdrowia z podatków, czyli z budżetu państwa.

Więcej (odpowiedzi na kolejne z 14 pytań): www.ozzl.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNERZY SERWISU
    partner serwisu
    partner serwisu

    Najnowsze