Pakietu ciąg dalszy: ściągnij sobie projekty ustaw i wyślij uwagi do Ministerstwa Zdrowia

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 09 grudnia 2011 05:32

Użytkownikom portalu rynekzdrowia.pl dajemy możliwość zapoznania się z pełną treścią projektów ustaw zdrowotnych zgłoszonych 5 grudnia do zespołu, który planuje prace rządu. Załączamy projekty (pliki pdf) w wersjach przekazanych nam podczas VII Forum Rynku Zdrowia (24 października 2011 r.) przez Ewę Kopacz, byłą minister zdrowia, a obecną marszałek Sejmu.

Pakietu ciąg dalszy: ściągnij sobie projekty ustaw i wyślij uwagi do Ministerstwa Zdrowia
Już 20 listopada - dwa dni po zaprzysiężeniu nowego rządu - jego rzecznik Paweł Graś zapowiedział, że zmiany zapoczątkowane w systemie ochrony zdrowia przez byłą minister będą kontynuowane.

Kontynuacja "co do zasady"
Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji parlamentu obecny szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz - jeszcze jako polityk SLD - wielokrotnie krytykował efekty prac legislacyjnych ministerstwa kierowanego przez Ewą Kopacz. Nie był m.in. zwolennikiem rządowego pakietu ustaw zdrowotnych, przyjętego w 2011 r.

- Przedyskutowaliśmy z ministrem Bartoszem Arłukowiczem wszystkie projekty i uznaliśmy, że będą one wymagały pewnych modyfikacji co do treści, natomiast co do zasady są one na pewno potrzebne - powiedział 5 grudnia w rozmowie z PAP wiceminister zdrowia Jakub Szulc.

Wiele wskazuje więc na to, że w najbliższej przyszłości do konsultacji społecznych trafią projekty ustaw:
• o jakości w ochronie zdrowia
• o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (nowelizacja ta przewiduje m.in. utworzenie Agencji Taryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej)
• o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
• o zdrowiu publicznym
• o badaniach klinicznych produktów leczniczych
• o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Użytkownikom portalu rynekzdrowia.pl umożliwiamy już teraz zapoznanie się wymienionymi projektami. Najbardziej zainteresowani mają tym samym okazję przekazać resortowi zdrowia swoje uwagi na długo przed wkroczeniem tych dokumentów na ścieżkę legislacyjną.

Agencja zamiast Centrum Monitorowania Jakości
Jak już informowaliśmy wcześniej, projektowana ustawa o jakości w ochronie zdrowia określa m.in. zasady i tryb funkcjonowania systemu monitorowania i oceny jakości w ochronie zdrowia oraz udzielania i cofania akredytacji.

Ustawa przewiduje też utworzenie Agencji ds. Jakości w Ochronie Zdrowia. „Celem zminimalizowania wydatków na zadania natury organizacyjnej związane z wdrożeniem proponowanych rozwiązań, proponuje się, aby Agencja ds. Jakości w Ochronie Zdrowia była sukcesorem generalnym Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia” - czytamy w projekcie.

Siedzibą Agencji będzie Kraków, a wśród jej 12 zadań projekt wymienia m.in.:
• Przygotowanie i prowadzenie analiz działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą związanych z jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych.
• Opracowywanie propozycji standardów akredytacyjnych, a także standardów jakościowych i wskaźników jakościowych oraz sposobu ich oceny.

Premia dla ambitnych
W obszernym uzasadnieniu projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia, powołano się m.in. na przykład Francji, gdzie wprowadzono obowiązek uzyskania akredytacji - jako warunek dopuszczający do kontraktowania w ramach systemu publicznego.

W Polsce nie prowadzi się jednolitej i uporządkowanej polityki mierzenia i promowania jakości w ochronie zdrowia - czytamy w uzasadnieniu. I dalej:

(...) Obserwuje się liczne inicjatywy projakościowe, prowadzone przez różne środowiska, które podejmują się organizacji takich działań jak: „bezpieczny szpital”, „szpital bez bólu”, czy ranking szpitali. Pojęcie jakości w ochronie zdrowia najczęściej utożsamiane jest z procesem certyfikowania zakładów opieki zdrowotnej - zatwierdzaniem ich zgodności z wymaganiami systemu zarządzania opartego na normie ISO 9000 oraz uzyskiwania certyfikatu akredytacyjnego przyznawanego przez ministra zdrowia.

Jednak powyższe działania nie mogą doprowadzić do systematycznej i rzetelnej oceny poziomu jakości udzielanych świadczeń oraz poprawy jakości oraz bezpieczeństwa ich udzielania. (...) 


- W projekcie ustawy jest zapis, że jeżeli ktoś osiągnie poziom akredytacji wymagany przez Agencję ds. Jakości, będzie otrzymywał dodatkowe 3 proc. wartości kontraktu z NFZ - zaznaczył podczas VII Forum Rynku Zdrowia Cezary Rzemek, wiceminister zdrowia.

- Chodzi o to, żeby stać nas było na inwestowanie w jakość. To będzie wiązało się także z bezpieczeństwem pacjentów, ale i lekarzy - dodał.

Koszty pod lupą - kolejne podejście do Agencji Taryfikacji
Projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje m.in. utworzenie Agencji Taryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Ponadto regulacja dotyczy:
• standardu rachunku kosztów
• taryfy świadczeń
• gromadzenia i obróbki przez Agencję danych kosztowych pozyskanych od 100-150 świadczeniodawców - na podstawie umów zawartych z Agencją Taryfikacji.
• wyboru grupy świadczeniodawców spełniających określone kryteria (rzetelność i spójność przekazywanych danych), którzy będą zawierali wspomniane umowy ze świadczeniodawcami.

Ustawa ma wprowadzić m.in. obiektywne oraz przejrzyste mechanizmy wyceny świadczeń. Cezary Rzemek podkreślał w trakcie VII Forum RZ, że aby zebrać koszty i wycenić wszystkie usługi, trzeba mieć wiedzę:

- Niestety, obecnie przesyłane rachunki kosztów, jakie sporządzają szpitale, są dosyć ogólne, a biegli różnie podchodzą do różnych wycen kosztów. Dlatego dane, które spływają do CSIOZ i MZ nie są dosyć spójne. Duże rozbieżności pojawiają się nie tylko pomiędzy regionami, ale i szpitalami - mówił wiceminister.

Czas pokaże, czy przewidywane rozwiązania i kolejna już próba stworzenia Agencji Taryfikacji, położą kres, tak często krytykowanego w środowisku medycznym przeszacowania, a szczególnie - niedoszacowania procedur (przy kontraktowaniu świadczeń NFZ będzie musiał uwzględniać wytyczne Agencji).

Dodatkowe ubezpieczenia - projekt sierpniowy
Próby wprowadzenia ustawy umożliwiającej kupowanie przez Polaków dodatkowych, w tym komercyjnych polis zdrowotnych także ma już swoją historię.

Jeszcze w marcu br. dziennikarzom przedstawiono projekt, zakładający ulgę podatkową dla wykupujących polisę (mogłaby być odliczana od podstawy opodatkowania). Na takie rozwiązanie nie zgodził się minister finansów Jacek Rostowski.

Projekt został zmodyfikowany i uzupełniony. Jego wersja z 4 sierpnia 2011 r., którą załączamy, zawiera definicję dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Przewiduje objęcie dobrowolnym, dodatkowym ubezpieczeniem zarówno świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktów z NFZ, jak i niefinansowanych przez Fundusz, a także świadczeń z zakresu medycyny pracy.

Na firmy ubezpieczeniowe nałożono obowiązek przygotowania standardów świadczeń, które będą wykonywane w ramach oferowanych polis.

Możliwe - według sierpniowego projektu - będzie też zawieranie grupowych umów ubezpieczenia zdrowotnego.

Inne nowości
Projekt ustawy o zdrowiu publicznym określa m.in.: zasady funkcjonowania i zadania Rady ds. Zdrowia Publicznego oraz precyzuje kompetencje administracji państwowej i samorządowej w systemie ochrony zdrowia - w tym tworzeniu i realizowaniu programów zdrowotnych, profilaktycznych, edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia.

Z kolei w projekcie ustawy o badaniach klinicznych zawarta została definicja głównego badacza jako podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie badania klinicznego w danym ośrodku oraz sprawującego nadzór nad zespołem badawczym.

Zakłada się także publikowanie w internecie informacji o prowadzonych badaniach i umożliwienie ich uczestnikom dochodzenia roszczeń. W projekcie zapisano także m.in.:
• obowiązki głównego badacza, ośrodka badawczego i sponsora
• regulacje dotyczące zapisów umowy o prowadzenie badania klinicznego
• kwestie związane prawami uczestnika badania badania klinicznego.

Planowane zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty obejmują m.in. warunki uzyskania (w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy) świadectwa potwierdzającego kompetencje i kwalifikacje zawodowe - obejmujące część zakresu danej dziedziny medycyny - zwane w ustawie „umiejętnościami”.

Rozwiązanie to ma doprowadzić do uzupełnienia kadry specjalistów o lekarzy posiadających certyfikat umiejętności.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum