Pacjent powinien być zawsze w centrum uwagi. Niedzielski: Kluczowa jest odpowiednia komunikacja

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia08 czerwca 2022 17:30

W centrum uwagi powinien być postawiony chory i jego bliscy. Kluczowa przy tym jest odpowiednia komunikacja i wzajemny szacunek - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zbliża się I Kongres Humanizacji Medycyny, zaplanowany w dniach 9-10 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim.

Pacjent powinien być zawsze w centrum uwagi. Niedzielski: Kluczowa jest odpowiednia komunikacja
Komunikacja w medycynie. Co jej dolega? Jak ją poprawić?O tym na zbliżającym się kongresie. Fot. Shutterstock
 • Prof. dr hab. Ryszard Gellert, prof. dr hab. Marcin Gruchała czy prof. dr hab. Zbigniew Izdebski - lista prelegentów kongresu to same znamienite nazwiska
 • Udział zapowiedzieli również przedstawiciele resortu zdrowia, w tym minister Adam Niedzielski i wiceminister Piotr Bromber
 • Pierwszy tego rodzaju kongres ma zdiagnozować sytuację komunikacji w medycynie. Podajemy agendę wydarzenia

Nie zapominać o pacjencie w procesie leczenia

- W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w medycynie. Jednak humanizacja medycyny nie jest przeciwstawna postępowi medycznemu i nowoczesnym technologiom medycznym. Nawiązuje do medycyny opartej na dowodach, postępie wiedzy oraz działaniach koncentrujących się na filozofii myślenia o człowieku, z uwzględnieniem poszanowania, godności, autonomii i praw pacjenta. Chodzi jedynie o to, żeby mimo rożnych uwarunkowań i trudności nie zapominać o tym, jak ważny jest pacjent w procesie leczenia - przyznaje prof. Zbigniew Izdebski,  kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Izdebski jest również szefem Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego i przewodniczącym komitetu naukowego pierwszego w Polsce Kongresu Humanizacji Medycyny. Wydarzenie rozpocznie się 9 czerwca i potrwa dwa dni. Objął je patronatem medialnym portal RynekZdrowia.pl.

- Cieszę się, że dzięki współpracy Agencji Badań Medycznych z Uniwersytetem Warszawskiem będziemy mogli wspólnie kreować ideę humanizacji medycyny, tak potrzebną w XXI wieku”.- powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski o kongresie.

 Uczestniczyć będą w nim m.in. rektorzy i dziekani wydziałów kształcących studentów na kierunkach medycznych.
Podczas Kongresu eksperci podejmą próbę zidentyfikowania słabych i silnych stron wdrażania idei humanizacji z perspektywy pracowników jednostek ochrony zdrowia i pacjentów, z uwzględnieniem roli kształcenia studentów i kształcenia podyplomowego.

Zaprezentowane zostaną wyniki badań

Uczestnicy wydarzenia, a nazwiska prelegentów robią wrażenie, będą rozmawiać o komunikacji w ochronie zdrowia.

Na Kongresie zostaną także zaprezentowane wyniki badania dot. stopnia humanizacji medycyny w zakresie wykonywanych zawodów medycznych z uwzględnieniem relacji lekarz - pacjent.

Uniwersytet Warszawski na zlecenie Ministra Zdrowia, przeprowadził badanie, mające na celu dokonanie oceny stopnia humanizacji medycyny w zakresie wykonywanych zawodów medycznych, zespołów terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pacjent-lekarz.

Ponadto, w ramach projektu dokonano oceny wpływu stanu zagrożenia epidemicznego i związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na te relacje.

Projekt swoim zakresem objął 100 instytucji ochrony zdrowia. Badanie zostało przeprowadzone w pięciu grupach zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pozostałego personelu medycznego i niemedycznego, jak również w dwóch grupach pacjentów.

W ramach analiz przeprowadzanych w powyższych grupach, w badaniu uwzględniono także kontekst rodzinny oraz inne cechy osobowe badanych, silnie akcentując kontekst skutków pandemii. Wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas I Kongresu Humanizacji Medycyny.

Organizatorzy Kongresu wskazują, że w trudnym okresie, związanym zarówno z pandemią, jak i wojną w Ukrainie, personel medyczny przekonał się o znaczeniu prawidłowych relacji między zespołami medycznymi a pacjentami. Ten czas pokazał też rolę idei humanizacji medycyny, uznającej zawsze dobro człowieka, jego godność, prawa i autonomię za najwyższą wartość.

- Do lekarza coraz częściej przychodzą tacy świadomi pacjenci, którzy chcą wiedzieć jak najwięcej o tym, co im dolega i jakie będą zastosowane procedury leczenia. W kierunku poprawy relacji między pracownikami medycznymi a pacjentem zmierzają też liczne inicjatywy podejmowane przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Podczas kongresu będziemy o tym wszystkim dyskutować - potwierdza prof. Izdebski.

Kongres Humanizacji Medycyny będzie podejmował nie tylko kwestie związane z komunikacją, ale także szerszy aspekt relacji międzyludzkich oraz roli specjalistów i organizacji pacjenckich w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji o wydarzeniu wraz z formularzem rejestracyjnym znajduje się na stronie: https://www.kongreshumanizacjamedycyny.pl/

Szczegółowy program wydarzenia, prelegenci

Organizatorzy kongresu zaproponowali cztery ścieżki tematyczne: systemową, edukacyjną, psychologiczną oraz pacjencką.

Program wydarzenia:

Kongres Humanizacji Medycyny

Rozkład sesji - dzień 1, 9 czerwca 2022, Aula Auditorium Maximum

Prowadzący: Anna Zimny-Zając

10:00 - 10:20

Uroczyste otwarcie konferencji

 • dr Adam Niedzielski - Minister Zdrowia
 • dr hab. Radosław Sierpiński - Prezes Agencji Badań Medycznych
 • prof. Alojzy Z. Nowak - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

10:20 - 12:00    

Sesja plenarna nr I, sala Auditorium Maximum

Wykład inauguracyjny „Humanizm a innowacje w medycynie” - prof. Maria Siemionow; Professor of Orthopaedics Director of Microsurgery Research University of Illinois at Chicago

Prezentacja wyników badań, prof. Zbigniew Izdebski, Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytet Warszawski, Kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytet Zielonogórski

Dyskusja: dr Adam Niedzielski - Minister Zdrowia, dr hab. Radosław Sierpiński - Prezes Agencji Badań Medycznych, Filip Nowak - Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia, prof. Alojzy Z. Nowak - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Gruchała - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta, prof. Ryszard Gellert - Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ks. dr Arkadiusz Nowak - Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia, prof. Zbigniew Izdebski - Przewodniczący Komitetu Naukowego, Robert Jagodziński - Prezes Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR"

Sesję prowadzi Piotr Bromber - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

13:00 - 14:00

Aula Auditorium Maximum, Sesja plenarna II

Wykład inauguracyjny “Challenges and hurdles of clinical ethics support – on our way to make medicine better”,

 • prof. dr hab. Marcin Gruchała
 • prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak
 • prof. dr. Rouven Porz
 • dr. Jason Profetto

14:15 - 15:45

Sala Auditorium Maximum: Humanistyczne podejście do pacjenta przez wszystkich uczestników procesu terapeutycznego

 • Krzysztof Jakubiak
 • Łukasz Jankowski
 • Alina Niewiadomska
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Sala A: Pacjent w systemie ochrony zdrowia, jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjenta

 • Bartłomiej Chmielowiec
 • prof. Jarosław J. Fedorowski
 • prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
 • dr Hanna Machińska
 • prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec
 • dr hab. Bożena Mroczek
 • prof. dr hab. Bolesław Samoliński
 • dr Rafał Staszewski

Sala B: Fazy życia człowieka a humanizacja medycyny

 • prof. Teresa Jackowska
 • prof. Grzegorz Jakiel
 • dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik
 • dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
 • prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
 • dr hab. Aneta Słabuszewska-Jóźwiak
 • dr hab. Gabriel Wcisło
 • prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

Sala C: Nauczanie humanizacji medycyny

 • prof. dr hab. Leszek Domański
 • ks. prof. Stanisław Dziekoński
 • dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
 • prof. dr hab. Ryszard Gellert
 • prof. dr hab. Janusz Janczukowicz
 • dr hab. Aldona Katarzyna Jankowska
 • dr Paweł Jarmużek
 • dr Dariusz Tereszkowski-Kamiński
 • prof. dr hab. Kamil Torres
 • mgr Agnieszka Żeromska-Michniewicz

 16:00 - 17:30    

Sala Auditorium Maximum:  Postęp technologiczny w medycynie i w rozwiązaniach systemowych. Szansa czy zagrożenie dla humanizacji

 • dr Krzysztof Chlebus
 • Urszula Jaworska
 • dr hab. Dorota Makarewicz
 • prof. dr hab. Henryk Skarżyński
 • prof. Jerzy Walecki
 • Mirosław Ząbek

Sala A: Pandemia COVID-19 a humanizacja medycyny

 • dr hab. Jarosław Barański
 • prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska
 • dr hab. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus
 • Krzysztof J. Filipiak
 • prof. dr hab. Andrzej Horban
 • prof. dr hab. Marek Krawczyk
 • Sala B: Etyczno-prawne uwarunkowania opieki nad pacjentem
 • prof. dr hab. Aleksander Bobko
 • prof. dr hab. Maria Boratyńska
 • prof. dr hab. Dorota Karkowska
 • dr hab. Błażej Kmieciak
 • prof dr hab. Paweł Łuków
 • dr hab. Anna Paprocka-Lipińska

Sala C: Sesja studentów medycyny

 • Mariola Piekarska
 • Jakub Stefaniak
 • Lek. Mateusz Szulca
 • Anna Włodarczyk

19.00    Koncert w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66

 

Rozkład sesji - dzień 2, 10 czerwca 2022

10:00 - 11:30

Sala Auditorium Maximum: Wypalenie zawodowe i stres wśród pracowników ochrony zdrowia – elementy wsparcia

 • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz
 • dr hab. Iwona Grzegorzewska
 • dr hab. Bernadetta Izydorczyk
 • dr hab. Dorota Kozieł
 • dr hab. Joanna Mazur
 • dr hab. Jarosłąw Pinkas
 • Urszula Szybowicz
 • prof. dr hab. Bohdan Wasilewski

Sala A: Osoby z niepełnosprawnością a humanizacja medycyny

 • prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski
 • dr hab. Remigiusz Kijak
 • prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz
 • prof dr. hab Antonina Ostrowska
 • dr hab. Grzegorz Szumski
 • dr hab. Elżbieta Stanisława Zakrzewska-Manterys

Sala B: Kulturowe i duchowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

 • dr hab. Ewa Baum
 • dr Joanna Dec-Pietrowska
 • ks. prof. Mirosław Kalinowski
 • prof. dr hab. Małgorzata Krajnik
 • dr Karolina Osowiecka
 • dr hab. Jakub Pawlikowski
 • dr Urszula Tataj-Puzyna

Sala C: Od zakładu seksuologii i patologii więzi międzyludzkich CMKP do humanizacji medycyny

 • dr Wiesław Czernikiewicz
 • prof. dr hab. Barbara Darewicz
 • dr Andrzej Depko
 • dr Stanisław Dulko
 • prof. dr hab. Józef Haczyński
 • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
 • prof. dr hab. Dariusz Kalka
 • prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
 • dr Beata Wróbel

 12:00 - 13:30

Sala Audiotorium Maximum: Humanizacja medycyny czy humanizacja systemu ochrony zdrowia

 • prof. Jarosław Czubak
 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
 • dr Jakub Gierczyński
 • Magdalena Kołodziej
 • Mariola Łodzińska
 • Andrzej Matyja
 • ks. dr Arkadiusz Nowak
 • Sebastian Wyrzykowski

Sala A: Po pierwsze człowiek - humanizacja procesu leczenia

 • Bartłomiej Chmielowiec Jolanta Fień
 • prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
 • Hanna Śleszyńska
 • Malina Wieczorek

Sala B: Komunikacja w medycynie

 • dr Grzegorz Cebula
 • dr Marta Chojnacka Kuraś
 • dr Magdalena Horodeńska
 • prof. dr hab. Stanisław Kowalik
 • dr hab. Jolanta Lewko
 • dr Agnieszka Nowakowska-Arendt
 • dr Anna Ratajska
 • dr hab. Sebastian Stec

Sala C: Sesja menadżerów placówek ochrony zdrowia

 • dr Jakub Berezowski
 • dr hab. Szczepan Cofta
 • mgr Katarzyna Furman
 • lek. Ligia Kornowska
 • Jakub Kraszewski
 • Jerzy Ostrouch

15:30 - 17:00

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum