Pacjenci wysyłają skargi do RPP: już prawie 800 zgłoszeń

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 04 stycznia 2012 12:52

Rzecznik Praw Pacjenta do wtorku (3 stycznia) do godziny 21 odnotował 783 sygnały dotyczące problemów z dostępem do leków w związku z protestem lekarzy, m. in. umieszczaniem na receptach adnotacji "Refundacja leku do decyzji NFZ" - poinformowano na stronie RPP.

Zgłoszone sprawy dotyczą m.in. realizacji recept "z pieczątką" za 100 proc. odpłatności, odmowy realizacji recepty z refundacją w przypadku zamieszczenia dwóch adnotacji "Zasłużony HDK" (Honorowy Dawca Krwi) i "Refundacja leku o decyzji NFZ", odmowy wydania przez lekarza recepty bez adnotacji "Do decyzji NFZ" w sytuacji, gdy pacjent okazał dokument potwierdzający status ubezpieczenia zdrowotnego, problemów w dostępie do leków w leczeniu chorób przewlekłych, odmowy oznaczenia recepty literą "P" oraz braku możliwości zapewnienia pasków do pomiaru stężenia cukru w leczeniu cukrzycy przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej,

W skali województw, z których RPP otrzymał sygnały od pacjentów, wygląda to następująco : mazowieckie - 133 zgłoszenia, opolskie - 22, śląskie - 113, dolnośląskie - 87, łódzkie - 59, podkarpackie - 47, pomorskie - 34, lubelskie - 49, małopolskie - 99, kujawsko-pomorskie - 22, podlaskie - 19, warmińsko-mazurskie - 44, lubuskie - 6, zachodniopomorskie - 10, świętokrzyskie - 9, wielkopolskie - 30.

Gdy sygnały o nieprawidłowościach dotyczą jednego świadczeniodawcy, RPP może wydać postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Jeżeli świadczeniodawca, pomimo wydania decyzji o uznaniu jego działań za naruszające zbiorowe prawa pacjentów, będzie je kontynuował, może na niego zostać nałożona kara w wysokości do 500 tys. zł.

Rzecznik przypomina, że pacjent powinien skontaktować się również z Wydziałem Spraw Świadczeniobiorców właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ. Przychodnia, w której lekarz nie wypisuje recepty na lek refundowany pacjentowi ubezpieczonemu, nie wywiązuje się tym samym z kontraktu zawartego z NFZ, za co również przewidziane są sankcje.

NFZ na razie nie podaje zbiorczych danych o liczbie skarg kierowanych do Funduszu.

Jeśli lekarze odmawiają ubezpieczonym wypisania recepty na lek refundowany, pacjenci mogą dochodzić swoich praw również przed sądem cywilnym. Zapłacenie pełnej ceny leku przez pacjenta, któremu przysługuje lek refundowany, w myśl kodeksu cywilnego może być traktowane jako wyrządzenie mu szkody. Zgodnie z art. 415 kc może on w związku z tym dochodzić jej naprawienia. Ponadto w sytuacji, gdy w tym czasie pogorszy się stan zdrowia pacjenta, zgodnie z art. 444 kc lekarz może ponieść odpowiedzialność za "wywołanie rozstroju zdrowia".

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum