PPOZ ws. projektu ustawy o POZ

Autor: PPOZ/Rynek Zdrowia • • 30 stycznia 2017 15:52

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) zwraca uwagę, że w zreformowanym systemie podstawowa opieka zdrowotna powinna być elementem wiodącym. Inne elementy , takie jak ambulatoryjna opieka specjalistyczna czy szpitale, powinny pełnić rolę suplementarną w stosunku do POZ, a obecnie pełnią rolę konkurencyjną.

PPOZ ws. projektu ustawy o POZ
PPOZ wskazuje, że oczekuje zmian systemowych, długofalowych i stabilnych Fot. Archiwum

"Około 80 proc. obiektywnych potrzeb zdrowotnych pacjentów powinno znaleźć się w puli tych, które zaspokaja POZ. Po drugie dostępność do świadczeń z zakresu POZ powinna być powszechna i jednakowo dostępna dla wszystkich mieszkańców. Po trzecie praca w POZ powinna być atrakcyjna. Atrakcyjna powinna być pozycja POZ w systemie ochrony zdrowia. Atrakcyjne powinno być jej finansowanie. Atrakcyjne możliwości kształcenia lekarzy rodzinnych i zdobywanie przez nich dodatkowych umiejętności" - czytamy w liście PPOZ.

W ocenie PPOZ projektowana ustawa o POZ- chociaż ułomna - w pewnym stopniu wychodzi naprzeciw tym potrzebom, wydaje się jednak, że głównym celem jaki zamierza w krótkim czasie osiągnąć resort zdrowia jest nie tyle wzmocnienie roli POZ w systemie ochrony zdrowia, co likwidacja kolejek oczekujących na świadczenia ochrony zdrowia.

PPOZ wskazuje, że temu celowi przyświeca pomysł zmiany sposobu funkcjonowania i finansowania szpitali i poradni przyszpitalnych na ryczałtowy, zachęcenie budżetem powierzonym świadczeniodawców POZ do sprawowania opieki koordynowanej czy premiowanie lekarzy POZ za ciągłość opieki nad przewlekle chorymi w wybranych jednostkach chorobowych. Ustawa o POZ jest więc tylko na tyle potrzebna, na ile pozwala osiągnąć ten krótkoterminowy cel.

PPOZ przypomina także, iż najpoważniejszą przeszkodą na drodze do jego realizacji może okazać się dramatyczny brak kadr medycznych w POZ. Ich prosta odnawialność dawno już minęła, a na obecną kadrę nie można nakładać nowych zadań , przy ogromnie rosnących już dziś oczekiwaniach. Przeszkodą będzie też brak wystarczających środków finansowych na realizację reformy. Obietnica zwiększenia udziału nakładów na POZ do 20 proc. w strukturze całości wydatków na ochronę zdrowia nie oznacza jeszcze, że będzie to znaczący wzrost nominalny.

PPOZ oczekuje zatem zmian systemowych, długofalowych, stabilnych a nie punktowych, krótko terminowych, co prowadzi z reguły do chaosu i pogorszenia dostępności do świadczeń.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum