PPOZ: potrzeba gruntownej reformy

Autor: AKX/Rynek Zdrowia • • 02 czerwca 2013 19:20

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia opowiada się za projektem zmian Ministra Zdrowia w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej.

PPOZ: potrzeba gruntownej reformy

"Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) przyjmuje z nadzieją informacje o zamiarze wprowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia zmian w podstawowej opiece zdrowotnej" - napisało PPOZ w komunikacie.

Zdaniem organizacji, zakres zmian powinien być jednak szeroki i objąć zarówno obszar finansowania POZ i współfinansowania świadczeń zdrowotnych przez świadczeniobiorców; rozwiązań organizacyjnych, jak również kształcenia kadr pod potrzeby POZ oraz udziału POZ w realizacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia.

"PPOZ warunkuje poparcie przyszłych reform systemu ochrony zdrowia od tylko tak szeroko rozumianych przemian” - pisze PPOZ.

PPOZ od dłuższego już czasu sygnalizowało taką potrzebę, upatrując główną  przyczynę coraz bardziej pogarszającej się dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w odejściu od zapoczątkowanych w latach 90-tych kierunków  reform w systemie zdrowotnym. Powrót do wówczas przyjętych rozwiązań i kontynuowanie rozpoczętych przemian jest warunkiem powodzenia przyszłych reform.

- Niepokojącym zjawiskiem obserwowanym na co dzień nie tylko w POZ, ale także w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej (AOS) i w lecznictwie szpitalnym, jest nadkonsumpcja świadczeń. Przyczyną tego zjawiska jest zerowa wartość usług zdrowotnych w momencie ich konsumpcji. Skutkuje to natomiast  ograniczaniem dostępności do świadczeń zdrowotnych tym, którzy rzeczywiście ich potrzebują - komentuje doktor Bożena Janicka prezes PPOZ

I dodaje : - Doświadczenia państw Europy Zachodniej a ostatnio także Czech wskazują na to, że zniwelowanie zerowej wartości świadczeń w momencie ich konsumpcji poprzez wprowadzenie niewielkich opłat racjonalizuje korzystanie ze świadczeń i nie ogranicza ich dostępności. Wręcz przeciwnie, może przyczynić się do zmniejszenia a nawet likwidacji sztucznie tworzonych kolejek do świadczeń oraz nieformalnych opłat za ich omijanie. PPOZ uważa za głosem środowisk samych pacjentów - za uzasadnione i korzystne dla racjonalnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych wprowadzenie współpłacenia przez pacjentów. 

Zdaniem PPOZ, w ślad za obniżaniem poziomu finansowania POZ następowało w ubiegłych latach systematyczne ograniczanie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych lekarzy rodzinnych. Ich praktyki sprowadzano do roli poradni preskrypcyjnych. Utrwalało się u pacjentów przekonanie, że leczyć się można jedynie u specjalistów i w szpitalach. Jednak ku ich zaskoczeniu zamiast leczenia otrzymywali tam i nadal otrzymują jedynie procedurę medyczną a po jej zrealizowanie najczęściej  kilka skierowań na realizację kolejnych.

W krajach o najlepiej zorganizowanych systemach opieki zdrowotnej wiodącą rolę odgrywają lekarze rodzinni, którzy zaspokajają ponad 80 % potrzeb zdrowotnych i są przewodnikami dla swoich pacjentów w zaspokajaniu pozostałych w innych segmentach systemu. W Polsce więzi pomiędzy POZ a AOS oraz między POZ a szpitalami są całkowicie zerwane.

Dlatego PPOZ postuluje systematyczne, równoległe do zwiększania poziomu finansowania POZ, poszerzanie kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych lekarzy rodzinnych. Postuluje również ograniczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w AOS do tych, na które wystawił skierowanie lekarz rodzinny. Pod stałą opieką poradni AOS powinni pozostawać jedynie szczególnie ciężko chorzy oraz niestabilni pacjenci. 

W Polsce praktykuje ok. 22 tys. lekarzy POZ. Mniej niż połowa to lekarze posiadający specjalizację z medycyny rodzinnej. Znacząca część lekarzy POZ jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym.

- Dlatego PPOZ postuluje przywrócenie tzw.” krótkiej ścieżki”  specjalizacyjnej dla pediatrów i internistów, oraz zwiększenie ilości miejsc dla specjalizujących się normalnym trybem. Za niedopuszczalne PPOZ uznaje obecny zakaz uzyskiwania kolejnej specjalizacji przez tych, którzy już posiadają specjalizację z medycyny rodzinnej, podobnie jak brak krótkiej ścieżki dla lekarzy rodzinnych praktykujących od lat - z geriatrii-  jako wyzwanie czasu i potrzeb społecznych - dodaje doktor Janicka.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum