KR/Rynek Zdrowia | 12-10-2011 10:01

POZ: propozycja zmian prawnych w zakresie szczepień ochronnych

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne, trzecie spotkanie zespołu ds. opracowania zmian systemu organizacji POZ. Prace zespołu zostały przedłużone do 30 października.

Jak podaje Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, sprawa deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki POZ została przekazana jeszcze we wrześniu do dalszych prac legislacyjnych, jako projekt nowelizacji ustawy, wypracowanej przez członków zespołu na poprzednich spotkaniach.

- W trakcie spotkania, które odbyło się 10 października, nie było już mowy o kolejnych zmianach w zapisach dotyczących deklaracji wyboru, pomimo ponownej próby podjęcia tematu przez przedstawicieli Federacji PZ. Minister zdrowia jeszcze we wrześniu nadała bieg sprawie deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki POZ i projekt ustawy trafił na ręce premiera z prośbą o przyspieszenie prac w tej kwestii - informuje w przysłanym komunikaie dr Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Na spotkaniu omówiono natomiast kwestie proponowanych zmian prawnych w zakresie zalecanych szczepień ochronnych. PPOZ powtórzyło, że opowiada się za zapewnieniem równego dostępu dla wszystkich zarejestrowanych podmiotów działalności leczniczej do zakupu w hurtowniach szczepionek i innych produktów medycznych niezbędnych do wykonania usługi medycznych.

Według PPOZ szczepionki zarówno obowiązkowe jak i zalecane, dla bezpieczeństwa ich stosowania, muszą mieć całkowicie zabezpieczony i nadzorowany transport i przechowywanie z zachowaniem łańcucha chłodniczego wymaganego ustawą i zaleceniami producenta.

Dr Janicka dodaje, że zostanie opracowana propozycja zmian prawnych w zakresie, zapewnienia równości dostępu do zakupu w hurtowniach dla zarejestrowanych placówek medycznych produktów medycznych dla celu wykonywania usług oraz zapisów realizacji szczepień zalecanych jako niegwarantowanych ubezpieczeniem usług medycznych.

- Opracowany projekt zostanie przesłany do członków zespołu. Dlatego temat ten będzie nadal obszarem dalszych prac - mówi prezes PPOZ.
.