PFRON ma nowych członków rady nadzorczej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 10 stycznia 2020 15:05

Naszym kluczowym zadaniem jest przywracanie osób z niepełnosprawnością do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym i wyrównywanie ich szans - mówiła w piątek (10 stycznia) minister rodziny Marlena Maląg podczas uroczystości powołania członków Rady Nadzorczej PFRON.

Minister Maląg podkreśliła, że celem działań podejmowanych przez rząd jest stworzenie szerokiej koalicji na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami Fot. Archiwum

Powołani zostali: Renata Górna, Aleksandra Kieres, Piotr Krasuski, Iwonna Kulikowska, Janusz Piątek, Krzysztof Rowiński i Zofia Żuk.

W uroczystości oprócz szefowej MRPiPS wzięli udział: pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik oraz prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Minister Maląg podkreśliła, że celem działań podejmowanych przez rząd jest stworzenie szerokiej koalicji na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. - Naszym zadaniem jest przywracanie osób z niepełnosprawnością do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym. Powinniśmy podjąć takie działania, aby każda z osób czuła się potrzebna, mogła funkcjonować z drugim człowiekiem - powiedziała minister.

Podkreśliła, że w ostatnich czterech latach powstał m.in. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (obecnie Fundusz Solidarnościowy), z którego finansowana jest m.in. opieka wytchnieniowa, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, tworzenie centr opiekuńczo-mieszkalnych.

Minister wymieniła także wsparcie w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych w kwocie do 500 zł. Przypomniała, że w czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent. W związku z nią z 1600 zł do 1700 zł wzrośnie także próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych.

- Wyrównujemy szansę dla osób z niepełnosprawnością. Prowadzimy różne programy, zwiększamy wysokość świadczeń, które nie były podnoszone przez lata - dodała minister.

Prezesem Rady Nadzorczej PFRON jest pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych - na początku tygodnia na to stanowisko został powołany Paweł Wdówik. Ponadto w skład Rady Nadzorczej wchodzi przedstawiciel ministra finansów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do zadań Rady Nadzorczej należy m.in. zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu oraz opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowych ze środków PFRON.

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest tworzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Środki na realizację zadań PFRON są pozyskiwane z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 proc. Beneficjentami środków Funduszu są pracodawcy, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe i fundacje.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum