PFRON: m.in. niepełnosprawni będą mogli składać skargi na utrudnienia architektoniczne i bariery

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 22 lipca 2019 15:50

Możliwość złożenia skargi na utrudnienia architektoniczne lub bariery informacyjno-komunikacyjne wprowadza uchwalona w piątek (19 lipca) przez Sejm ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - informuje PFRON.

PFRON: m.in. niepełnosprawni będą mogli składać skargi na utrudnienia architektoniczne i bariery
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

"W piątek 19 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zakłada m.in. utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach publicznych, a także możliwość złożenia skargi na brak dostępności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" - czytamy w poniedziałkowej komunikacie PFRON.

Przypomniano w nim, że celem przyjętej ustawy jest dążenie do sytuacji, w której osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogły w sposób możliwie samodzielny korzystać z usług publicznych. Przepisy określają nie tylko środki służące zapewnieniu dostępności, ale wskazują też konkretne obowiązki instytucji publicznych w tym zakresie.

PFRON zaznacza, że najważniejszą zmianą, a jednocześnie istotnym instrumentem regulującym zapisy ustawy, jest możliwość zgłoszenia skargi na brak dostępności placówek publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie egzekwować działania na rzecz dostępności.

"W pierwszym kroku każda osoba będzie mogła zwrócić uwagę instytucji publicznej na występujące w niej utrudnienia architektoniczne lub bariery informacyjno-komunikacyjne. - W przypadku, gdy podmiot nie rozwiąże wskazanych problemów, kolejnym etapem będzie złożenie do właściwego oddziału PFRON skargi na brak dostępności. My, w drodze administracyjnej, będziemy wydawali decyzję o dostosowaniu" - wyjaśnia cytowana w komunikacie prezes zarządu PRON Marlena Maląg.

Brak realizacji decyzji będzie skutkował nałożeniem na dany podmiot kary spieniężanej. Pozyskane środki pieniężne zostaną przekazane na nowo powstały Fundusz Dostępności.

Uchwalona w piątek ustawa jest pierwszym w Polsce rozwiązaniem o charakterze systemowym na rzecz dostępności. "Polska jest piątym w Europie krajem, który kompleksowo rozwiązuje bariery, z jakimi mierzyć się muszą osoby z niepełnosprawnościami" - podkreśla Maląg.

"Ta długo oczekiwana regulacja prawna ma ogromne znaczenie strategiczne dla rządu i instytucji, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" - czytamy w komunikacie PFRON.

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. W praktyce oznaczać to będzie m.in. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, osób głuchych, osób niewidomych.

W indywidualnych przypadkach podmiot publiczny będzie mógł zapewnić dostęp alternatywny, polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia asystenta.

Zgodnie ustawą powstanie Fundusz Dostępności, z którego będą finansowane działania na rzecz dostępności, na przykład pochylnie, rampy czy windy w budynkach użyteczności publicznej i budynkach wielorodzinnych. Wsparcie z funduszu, będzie udzielane w formie pożyczki lub kredytu bankowego (z możliwością częściowego umorzenia) albo dotacji na częściową spłatę kapitału lub odsetek od pożyczek i kredytów udzielanych ze środków innych niż środki funduszu.

Organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają wymagania dotyczące dostępności na poziomie wynikającym z przepisów. Będzie on uprawniał do uzyskania pięciu procent zniżki we wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przepisy zawarte w ustawie wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale część z nich zacznie obowiązywać w innych terminach. Głównie ze względu na to, że trzeba dać czas instytucjom publicznym na dostosowanie się do nowych przepisów. Będą na to miały 24 miesiące.(PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNERZY SERWISU
    partner serwisu
    partner serwisu

    Najnowsze