PFRON: 230 mln zł na program dla osób niepełnosprawnych, związany z pandemią koronawirusa

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 02 kwietnia 2020 09:01

Wypłata 500 zł miesięcznie przez trzy miesiące dla osoby niepełnosprawnej, niemogącej w związku z koronawirusem korzystać z warsztatów terapii zajęciowej - to m.in. propozycja nowego programu pomocowego, na który PFRON przeznaczy 230 mln zł.

PFRON wprowadza nowy program pomocowy podcza pandemii koronawirusa; FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

W ramach działań pomocowych PFRON uruchamia program, który - według prezesa Funduszu Krzysztofa Michałkiewicza - pozwoli na szybkie i efektywne reagowanie na potrzeby osób dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. PFRON przeznaczy na jego realizację blisko 230 mln złotych i ma on umożliwić dofinansowanie kosztów domowej opieki tym osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć.

Program zakłada wypłatę do 500 zł miesięcznie dla osoby niepełnosprawnej, która z racji pandemii nie może korzystać z warsztatów terapii zajęciowej, wypłacane przez okres trzech miesięcy. Środki z tego programu trafią też do samorządów powiatowych, które zorganizują na czas pandemii dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość refundacji udzielonej jednemu powiatowi to aż 100 tys. złotych. Wnioski można składać od kwietnia w jednostkach organizacyjnych powiatu.

- Mimo wstrzymania zajęć w warsztatach terapii zajęciowej i pracy w zakładach aktywności zawodowej podtrzymamy środki na utrzymanie tych placówek - przekonywał Michałkiewicz. Podkreślił jednocześnie, że "organizator zakładu może też ubiegać się o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego niepełnosprawnym pracownikom".

Druga propozycja PFRON-u to zwiększenie kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Nowe, wyższe stawki będą przysługiwać przedsiębiorcom, którzy zatrudniają osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, a także osoby niewidome oraz te z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym czy epilepsją.

Jak wytłumaczył Michałkiewicz, poprzez ulgi we wpłatach obowiązkowych, takie jak odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty, chcemy zapewnić bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji.

By skorzystać z tej możliwości, przedsiębiorcy muszą wypełnić wniosek online i przesłać go wraz z odpowiednimi dokumentami.

Nowe propozycje PFRON-u skierowane są do grup zaangażowanych w rehabilitację zawodową i społeczną osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Z rozwiązań tych mogą skorzystać zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie, pracodawcy, a także działające na ich rzecz samorządy czy organizacje pozarządowe.

Oprócz tego, organizacje pozarządowe, w przypadku spowodowanych epidemią trudności w realizacji umów, będą mogły zrealizować część zaplanowanych w tym czasie projektów w terminie późniejszym. Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie - jak przekonuje Fundusz - nie będzie skutkowało zwrotem dotacji.

W ramach zaproponowanej przez rząd tzw. tarczy antykryzysowej, kończące się w czasie epidemii okresowe orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zachowają ważność na czas epidemii i wygasną 60 dni po jej zakończeniu. Same orzeczenia mogą zaś być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia. Do wydania decyzji może wystarczyć załączona do wniosku dokumentacja.

Ponadto, o trzy miesiące od czasu odwołania epidemii wydłużona zostanie ważność kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz legitymację emeryta-rencisty. Podobne przepisy obejmą czasowe orzeczenia o niezdolności do pracy oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum