Organizacje pacjentów apelują o zawieszenie protestu pieczątkowego

Autor: TVP/Rynek Zdrowia • • 06 stycznia 2012 20:07

Przedstawiciele czterech organizacji pacjentów, zwrócili się do środowiska lekarskiego i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, o jak najszybsze rozwiązanie trudnej sytuacji w ochronie zdrowia i zawieszenie protestu pieczątkowego.

Autorami apelu są: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Federacja Pacjentów Polskich, Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”.

W liście skierowanym do ministra zdrowia i lekarzy czytamy:

„Od kilku dni środowisko pacjentów doświadcza wielu trudności, wynikających z trwającego protestu lekarzy. Odczuwamy coraz większe zaniepokojenie narastającą liczbą skarg i sygnałów potwierdzających zdarzenia, które w praktyce mogą prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Nasz niepokój dodatkowo wzmacnia fakt kontynuowania protestu przez część środowiska lekarskiego, wbrew realizacji porozumienia zawartego w dniu 4 stycznia br.”

Przedstawiciele organizacji pacjenckich zwracają się do lekarzy o niezwłoczne zawieszenie protestu lub zmianę jego formy na taką, która w żaden sposób nie będzie dotkliwa dla pacjentów, a do ministra zdrowia o pilne włączenie środowiska pacjentów, jako podmiotu, którego ta sytuacja bezpośrednio dotyczy, do podjętych działań zmierzających w kierunku rozwiązania konfliktu.

Od początku roku lekarze - członkowie m.in. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Federacji Porozumienie Zielonogórskie - nie określają na receptach poziomów odpłatności za lek. Stawiają na receptach pieczątki: „Refundacja leku do decyzji NFZ”.

Protestują w ten sposób m.in. przeciwko obciążaniu lekarzy obowiązkiem wskazywania na receptach poziomu odpłatności za lek oraz uprawnień pacjenta do refundacji, czego - bez odpowiedniego systemu informatycznego - nie są w stanie zweryfikować. Tym samym narażają się na dotkliwe kary finansowe. 

 Więcej: http://tvp.info/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum