Organizacje pacjenckie: skąd brak ponad 1 mld zł w budżecie NFZ na refundacje?

Autor: pwx/Rynek Zdrowia • • 03 września 2019 12:58

Organizacje pacjenckie domagają się wypełnienia przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ zapisów dokumentu strategicznego "Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022. Twierdzą, że całkowity budżet NFZ na refundacje jest mniejszy niż zapisany w dokumencie.

Organizacje pacjenckie: skąd brak ponad 1 mld zł w budżecie NFZ na refundacje?
Organizacje pacjenckie: Minimum finansowania refundacji leków określone w dokumencie strategicznym na poziomie 16,5% nie zostało osiągnięte od wprowadzenia ustawy refundacyjnej w 2012 roku. Fot. PTWP

Organizacje pacjencie - Fundacja Onkologiczna Alivia, Fundacja Onkocafe - Razem Lepiej, Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja "Pokonaj Raka" - zwracają uwagę na różnicę pomiędzy całkowitym budżetem na refundację w planie finansowym NFZ na 2020 rok a minimum tych wydatków określonym na 16,5% w dokumencie strategicznym dotyczącym polityki lekowej państwa.

Jak przypominają organizacje w informacji prasowej rozesłanej do mediów, wspomniany przepis od początku był przedmiotem debaty publicznej, ponieważ minimum określone w dokumencie strategicznym na poziomie 16,5% nie zostało osiągnięte od wprowadzenia ustawy refundacyjnej w 2012 roku.

W lipcu br. opublikowano projekt planu finansowego NFZ na 2020 r. organizacje pacjenckie wyliczyły, że zaplanowany poziom wydatków w ramach całkowitego budżetu na refundację w planie jest o ponad 1,15 mld zł niższy niż minimalny poziom określony w dokumencie strategicznym. W związku z tym wystąpiły do ministrów zdrowia i finansów, zatwierdzających zgodnie z procedurą plan finansowy NFZ, o dokonanie odpowiedniej korekty.

Jak podnoszą teraz organizacje pacjenckie, w odpowiedzi z 13 sierpnia br., podpisanej przez Adama Niedzielskiego, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika, że w ocenie Funduszu zapisy "Polityki lekowej państwa na lata 2018-2022", odnoszące się do minimalnej wysokości budżetu refundacyjnego są nieprecyzyjne.

"Należy także zauważyć, że przyjęte w ww. dokumencie założenie wysokości całkowitego budżetu na refundację na poziomie 16,5%-17,0% wydatków na finansowanie ochrony zdrowia jest nieprecyzyjne, bowiem nie określa katalogu kosztów/wydatków jaki należy zaliczyć do wydatków na finansowanie ochrony zdrowia, od wartości którego ustalana byłaby wartość całkowitego budżetu na refundację" - przekazał prezes Niedzielski.

Prezes NFZ dodał: "Ponadto należy mieć na uwadze, że oszacowany na stronie 112 „Całkowity budżet na refundację” na rok 2020 (w kwocie 16 554 mln zł) nie jest całkowitym budżetem na refundację w rozumieniu przepisu art. 3 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych".

W związku z odpowiedzią, organizacje pacjenckie dzisiaj wystąpiły do ministra zdrowia z prośbą o przesłanie stanowiska w sprawie pisma prezesa NFZ oraz ostatecznej interpretacji przepisów dokumentu strategicznego.

Organizacje zauważyły również, że "płatnik publiczny ma kłopot z zachowaniem ciągłości finansowania świadczeń, czego przykładem była sytuacja z marca br., kiedy ujawniono, że 60 pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca z Lublina, wymagających podania immunoterapii, z powodu długu lokalnego NFZ wobec ośrodka nie mogło skorzystać z potrzebnego leczenia".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum