Opolskie: stan ochrony zdrowia w województwie - zdiagnozowany

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 18 lipca 2013 16:15

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się prezentacja Diagnozy ochrony zdrowia województwa opolskiego oraz analizy SWOT. Opracowanie zostało przygotowywane na potrzeby strategii w ochronie zdrowia w Opolskiem na lata 2014-2020.

Opolskie: stan ochrony zdrowia w województwie - zdiagnozowany

Podsumowaniem Diagnozy jest analiza SWOT prezentująca moce i słabe strony opolskiej opieki zdrowotnej.

Jak mówił prezentujący Diagnozę wicemarszałek Roman Kolek, Polacy mają zaufanie do lekarzy, natomiast negatywnie oceniają sam system opieki zdrowotnej, jako niewydolny, niespójny, mało przyjazny.

Z zawartych w dokumencie danych Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika, że od roku 2004 liczba ubezpieczonych zmniejszyła się w regionie opolskim o 60 388 osób. W roku ubiegłym wynosiła 925 tysięcy (w tym 446 tys. mężczyzn).

Średnia życia dla mężczyzny wynosiła 73 lata, dla kobiety - blisko 81 lat. Potwierdzają to zaobserwowane trendy demograficzne, które wskazują na wzrost długości życia przy jednoczesnym spadku liczby ludności (więcej osób umiera niż się rodzi). Obserwuje się także - w związku ze starzeniem się społeczeństwa - spadek liczby lat przeżytych w zdrowiu. Wartość świadczenia wydanego w roku 2012 na jednego ubezpieczonego wyniosła 1.375,12 zł.

Na koniec ub.r. na Opolszczyźnie zarejestrowanych było 459 podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w tym 31 podmiotów opieki stacjonarnej i  218 prowadzących leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaniem autorów Diagnozy zarówno stan infrastruktury placówek, jak i ich wyposażenie z roku na rok się poprawia i jest coraz bardziej nowoczesne.

Niepokoi natomiast liczba praktykujących lekarzy. W porównaniu z krajami OECD należy do najmniejszych i wykazuje dalsze tendencje spadkowe, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Podobnie zresztą jest w grupie pielęgniarek i położnych. Z danych wynika, iż 16 proc. lekarzy specjalistów przekroczyło 65. rok życia, a 58 proc. specjalistów jest po pięćdziesiątce.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum