Opłaty za krew i jej składniki w 2023 r. idą w górę. MZ tłumaczy przyczyny podwyżek

Autor: oprac. WOK • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia08 czerwca 2022 15:43

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 8 czerwca projekt rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r. Ich ceny będą wyższe, m.in. ze względu na wzrost wynagrodzeń, cen energii oraz inflację - tłumaczy MZ.

Opłaty za krew i jej składniki w 2023 r. idą w górę. MZ tłumaczy przyczyny podwyżek
Krew i jej składniki będą w 2023 r. droższe Fot. PAP/Tomasz Gzell
 • Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 roku
 • Koszty własne sprzedaży składników krwi oraz koszty wykonywanych na tych składnikach czynności dodatkowych są na poziomie wyższym od poziomu opłat z 2022 r. - tłumaczy resort zdrowia
 • W projekcie zaproponowano zmianę wysokości opłat, tj. podwyższenie uwzględniające średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r., ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

"Z analizy wynika, że koszty własne sprzedaży składników krwi są coraz wyższe"

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że przy określaniu wysokości opłat „uwzględnia się rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem, a także średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”.

- Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa (CKiK) realizując zadania wynikające z przepisów ustawy wydają krew i jej składniki podmiotom leczniczym za opłatą. Opłata ta jest ponoszona przez podmioty lecznicze w związku z rozliczeniem procedur finansowanych przez NFZ (...). Projekt nie stanowi tytułu do ubiegania się przez CKiK o dodatkowe środki z budżetu państwa oraz nie wprowadza zmian w zakresie wysokości dotacji z budżetu państwa dla CKiK - podaje resort zdrowia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w zdecydowanej większości koszty własne sprzedaży składników krwi oraz koszty wykonywanych na tych składnikach czynności dodatkowych są na poziomie wyższym od poziomu opłat z 2022 r.

- W związku z powyższym w projekcie zaproponowano zmianę wysokości opłat, tj. podwyższenie uwzględniające średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r., ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z przeprowadzoną prognozą, zwiększenie wymiaru opłat przełoży się na skutek finansowy w wysokości ok. 20,5 mln zł - informuje resort zdrowia.

Opłaty za krew i jej składniki w 2023 roku:

 • 289 zł - za jednostkę krwi pełnej konserwowanej
 • 195 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej
 • 276 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy
 • 587 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
 • • 1051 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy
 • • 1319 zł - za jednostkę koncentratu granulocytarnego
 • • 105 zł - za jednostkę osocza świeżo mrożonego
 • • 205 zł - za jednostkę krioprecypitatu.

Ministerstwo Zdrowia podaje przyczyny wzrostu i opłat za krew i jej składniki

MZ podaje, że za zwiększeniem wysokości opłat za składniki krwi oraz czynności dodatkowe przemawiają, między innymi:

 1. Konieczność zwiększenia wynagrodzeń wynikająca m.in. z projektowanych zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801, z późn. zm.), oraz z przewidzianej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024 podwyżki wynagrodzeń pracowników. Wzrost wynagrodzeń zapewnia ponadto utrzymanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co przekłada się na zdolność jednostki do działania na najwyższym poziomie.
 2. Wzrost cen energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wzrostu kosztów utylizacji odpadów medycznych.
 3. Projekcja inflacji.
 4. Niepewność związana z finansowaniem wdrożenia przez centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa systemu e-Krew.
 5. Pokrycie kosztów związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego obsługującego tzw. „część szarą” gotową jako moduł do integracji z systemem e-Krew oraz dostosowanie oprogramowania finansowo-księgowego będącego w posiadaniu centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa do integracji z systemem e-Krew.
 6. Niepewna sytuacja geopolityczna - wahania cen surowców energetycznych, problemy z realizacją zawieranych umów, utrudniony import materiałów niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

- Kluczowe jest również ciągłe przekazywanie na potrzeby lecznictwa bezpiecznych i najwyższej jakości składników krwi, co z kolei wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów inwestycyjnych, m.in. na zakup aparatury - podaje Ministerstwo Zdrowia.

Projekt rozporządzenie do pobrania pod tekstem.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum