Opieka nad uczniami: lek dziecku będzie mógł podać także nauczyciel

Autor: JW, DGP/Rynek Zdrowia • • 14 marca 2019 10:31

Zgodnie z przyjętą 12 marca br. przez rząd wersją projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami lek przewlekle choremu dziecku będzie mógł podać - jeśli będzie chciał - także nauczyciel.

Opieka nad uczniami: lek dziecku będzie mógł podać także nauczyciel
Fot. archiwum

Dyrektor szkoły będzie jednak musiał zapewnić szkolenia w tym zakresie. Resort zdrowia przegrał w tej sprawie batalię z MEN - był to jeden z najbardziej zapalnych punktów w projekcie, nad którym prace toczą się już od ponad roku - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Jak czytamy w art. 22 rozdziału 4 ustawy, opieka nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w szkole ma polegać m.in. na "podawaniu leków lub nadzorowaniu ich samodzielnego zażywania, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza".

Z kolei w art. 24 tego samego rozdziału czytamy, że "dyrektor szkoły, we współpracy z podmiotami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, zapewnia szkolenia dla pracowników szkoły dotyczące sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych oraz udzielania pierwszej pomocy".

O problemie podawania leku w postaci adrenaliny - w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, Rynek Zdrowia pisał już 10 sierpnia 2018 r.

Czytaj też: Szkoły nie dbają o bezpieczeństwo dzieci narażonych na wstrząs anafilaktyczny. Bo nie muszą

Resort zdrowia, ale też Ministerstwo Edukacji Narodowej, zapytaliśmy wówczas o to, czy zamierzają ''pochylić się'' nad problemem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom zagrożonych wstrząsem anafilaktycznym i rozwiązać kwestię ewentualnych szkoleń dla nauczycieli. MEN stało na stanowisku, że nie można obciążać nauczycieli obowiązkiem podania adrenaliny w przypadku anafilaksji - a o bezpieczeństwo uczniów powinno zadbać właśnie MZ.

Resort zdrowia poinformował nas wówczas, że procedowany projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami umożliwi ogłoszenie przez ministra zdrowia, na drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dot. także uczniów ze schorzeniami alergologicznymi.

''W projekcie ustawy określono również, że dyrektor szkoły zapewnia szkolenia dla pracowników szkoły dotyczące sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych odpowiednio do potrzeb uczniów. Oznacza to, że w przypadku gdy do szkoły będzie uczęszczać uczeń przewlekle chory (np. z alergią), pracownicy szkoły podczas szkolenia uzyskają wiedzę o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia powikłań wynikających z choroby (np. wstrząsu anafilaktycznego)'' - napisało MZ.

Ustawa zapewnić uczniom dostęp do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na ich miejsce zamieszkania. Obejmie ona opiekę profilaktyczną oraz stomatologiczną. Mają ją sprawować pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. 

W projekcie przyjęto, że organ prowadzący szkołę ma nieodpłatnie udostępniać pielęgniarce gabinet profilaktyki zdrowotnej, zaś w przypadku braku gabinetu dentystycznego na terenie placówki będzie musiał zawrzeć porozumienie z podmiotem udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum