Opieka koordynowana w POZ nie ruszy 1 października. NFZ szuka pieniędzy

Autor: Wojciech Kuta • Źródło: Rynek Zdrowia09 września 2021 08:30

Od 1 października powinniśmy korzystać z opieki koordynowanej w przychodniach POZ. W diagnostyce i leczeniu pacjenci mają być prowadzeni przez przygotowane do tego osoby. Ale jest problem. NFZ nie ma jeszcze pieniędzy na ten cel.

Opieka koordynowana w POZ nie ruszy 1 października. NFZ szuka pieniędzy
Opieka koordynowana w POZ ruszy z opóźnieniem; FOT. PTWP ARC
  • Pilotaż opieki koordynowanej POZ Plus dowodzi, że takie rozwiązanie pozwala, m.in. na szybsze kierowanie do specjalistów i wcześniejsze diagnozowanie
  • Może się jednak okazać, że ze względów finansowych realizacja pełnego zakresu koordynowanej opieki w podstawowej opiece zdrowotnej nie będzie możliwa
  • Przekładając wyniki pilotażu POZ Plus (prowadziły go 43 placówki) na cały kraj, budżet NFZ musiałby zwiększyć się aż o ok. 30 mld zł!
  • Jaki ostatecznie będzie zakres koordynacji opieki w POZ, dowiemy się w najbliższych kilku tygodniach

30 września zakończą się pilotażowe świadczenia opieki koordynowanej w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach programu POZ Plus, współfinansowanego ze środków unijnych. Już 1 października powinniśmy korzystać z takiej opieki u wszystkich lekarzy POZ w kraju. Z tym będzie jednak problem.

Koordynatorzy opieki. Jeszcze trochę na nich poczekamy

- Wprawdzie 30 września placówki przestaną udzielać świadczeń w ramach pilotażu POZ Plus, ale realizacja całego projekt jeszcze potrwa (do 31 grudnia 2021 r. - red.), gdyż obejmuje także opracowanie szczegółowych analiz i wniosków wynikających z przebiegu tego pilotażowego programu - mówi Rynkowi Zdrowia Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego i wiceprzewodniczący zespołu ds. reformy podstawowej opieki zdrowotnej.

Z drugiej strony ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej mówi, że od 1 października br. powinny już być wdrażane poszczególne elementy koordynowanej opieki w POZ. Świadczeniodawcy muszą wskazać osoby odpowiedzialne za koordynację opieki nad pacjentem i jego prowadzenie w systemie.

- W związku z tym niezbędna jest realizacja kolejnego zapisu ustawy, mówiącego o tym, że NFZ powinien przekazać środki na funkcjonowanie takich koordynatorów opieki. Muszą więc nastąpić zmiany w umowach z lekarzami POZ, abyśmy mogli wskazać, kto w naszych przychodniach będzie pełnił rolę koordynatora. Tyle że pieniędzy na ten cel NFZ jeszcze nie ma - wyjaśnia Tomasz Zieliński.

- Z naszych rozmów wynika, że ten mechanizm finansowania w końcu powinien zadziałać. Myślę, że na początku NFZ nie będzie wymagał, aby u każdego świadczeniodawcy był taki koordynator już od 1 października. Konieczny jest etap przejściowy - mówi wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Dodaje, że 15 września odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. reformy POZ, powołanego w lipcu br. przez ministra zdrowia. - Zaplanowaliśmy, że właśnie na tym posiedzeniu ustalimy, w jakim zakresie będziemy od 1 października wdrażać w POZ kolejne rozwiązania w ramach opieki koordynowanej. Nasze rekomendacje trafią do Ministerstwa Zdrowia i NFZ, aby potem zostały sformułowane w postaci aktów prawnych - rozporządzeń lub zarządzeń - tłumaczy ekspert.

Czytaj też:
POZ. Koordynowana opieka w podstawowej opiece zdrowotnej. Pilotaż się skończy i co dalej?

NFZ musi na to znaleźć pieniądze

Tak więc na wdrożenie nowych przepisów - aby zaczęły obowiązywać 1 października - zostanie bardzo mało. Tomasz Zieliński przypomina jednocześnie, że ustawa jasno określa konieczność wprowadzenia:

  • Budżetu powierzonego na realizację zapisów o opiece koordynowanej
  • Dodatków motywacyjnych dla placówek POZ
  • Opłaty zadaniowej na sfinansowanie badań profilaktycznych

- Narodowy Fundusz Zdrowia nie dysponuje obecnie pulą środków na finansowanie zadań objętych opieką koordynowaną w POZ. Te pieniądze w końcu jednak się pojawią. Być może potrzebne będą przesunięcia w budżecie NFZ. Myślę, że na wspomnianym posiedzeniu zespołu, wypracujemy rekomendacje dotyczące sposobu wdrażana koordynowanej opieki w POZ - wskazuje Tomasz Zieliński.

Co obejmuje koordynacja opieki w POZ

Art. 14. ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej określa, że w ramach koordynacji opieki zdrowotnej przychodnie POZ powinny zapewniać, między innymi:

  • Profilaktyczną opiekę zdrowotną dostosowaną do wieku i płci świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych problemów zdrowotnych świadczeniobiorcy i populacji objętej opieką
  • Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki
  • Wyznaczenie osoby, do której zadań należy "organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych" - czytamy w ustawie.

Opieka koordynowana. Sprawdza się, ale sporo kosztuje

Pilotaż POZ Plus dowodzi zalet takiej koordynacji opieki nad pacjentem, polegającej, m.in. na ułatwieniu dostępu do profilaktyki chorób i edukacji zdrowotnej.

Może się jednak okazać, że ze względów finansowych realizacja pełnego zakresu koordynowanej opieki w POZ w naszym kraju nie będzie możliwa.

- Ze wstępnych informacji oraz wniosków, jakie uzyskaliśmy z Banku Światowego wynika, że całkowity koszt leczenia pacjenta w ramach programu POZ Plus, wzrósł aż o około 30 proc. Chodzi nie tylko o placówki POZ, ale wszystkie świadczenia zawiązane z takim modelem opieki - informuje nas wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Zaznacza, że takie wydatki mogą mieć swoje uzasadnienie, ponieważ są związane z szybszym skierowaniem do lekarzy specjalistów i wcześniejszym prawidłowym diagnozowaniem chorób. - To z kolei, w późniejszym, efekcie obniża koszy leczenia. Jednak „na wejściu” NFZ musiałby płacić znacznie więcej niż dzisiaj - zwraca uwagę Tomasz Zieliński.

Sam wzrost liczby świadczeń nie oznacza wyższej jakości opieki

Przekładając wyniki pilotażu na całą populację, budżet NFZ musiałby więc zostać zwiększony aż ok. 30 mld zł! - Ani przychodnie POZ, ani szpitale, ani poradnie specjalistyczne nie są dziś przygotowane na tak duży wzrost liczby udzielanych świadczeń, a NFZ na ich finansowanie. Z drugiej strony sam wzrost liczby świadczeń nie oznacza wyższej jakości opieki - podsumowuje Tomasz Zieliński.

Problemy z upowszechnieniem opieki koordynowanej w placówkach POZ mogą być związane nie tylko z brakiem finansowania, ale też nadmierną sprawozdawczością. W ramach pilotażu POZ Plus pacjenci byli przebadani i zakwalifikowani do określonych grup zagrożenia zdrowotnego w oparciu bilanse zdrowia.

Do pilotażu weszły więc głównie duże przychodnie, nie do końca reprezentatywne dla całej podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Przy rozwiniętej sprawozdawczości programu POZ Plus, okazał się trudny czy wręcz niemożliwy do realizowania przez mniejsze placówki.

Jaki więc ostateczny model koordynacji opieki w POZ zostanie wdrożony w naszym kraju, dowiemy się w najbliższych kilku tygodniach.

Czytaj też: Minister zdrowia powołał zespół do reformy POZ. Znamy skład i listę zadań

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum