Opieka koordynowana w POZ. Uwagi do projektu zarządzenia jeszcze tylko dziś

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia23 września 2022 08:30

Jeszcze tylko dziś, 23 kwietnia, można składać uwagi do projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Chodzi o opiekę koordynowaną w POZ.

Opieka koordynowana w POZ. Uwagi do projektu zarządzenia jeszcze tylko dziś
Lekarz POZ zleci więcej badań. Fot. Adobestock
 • Nowelizacja ma uruchomić od 1 października opiekę koordynowaną i budżet powierzony w podstawowej opiece zdrowotnej
 • M.in. zwiększa pakiet badań, na jaki będą mogli kierować pacjentów lekarze POZ
  Według szacunków łączny roczny koszt opieki koordynowanej wyniesie około 777,698 mln zł.
 • Budżet ten zostanie jeszcze zwiększony o koszty związane z wprowadzeniem koordynatora w opiece koordynowanej w wysokości około 124,7 mln zł

Do 23 września uwagi do zarządzenia prezesa NFZ

Centrala NFZ jeszcze tylko dziś czeka na uwagi do projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem związane są z uruchomieniem opieki koordynowanej w przychodniach POZ i ogłoszonym 19 września w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzającym świadczenia opieki koordynowanej.

Zmiany w przychodniach wchodzą 1 października. 


W przedstawionym projekcie zarządzenia uwzględniono zmiany:

 • w § 4 dodanie nowego zakresu świadczeń – budżet powierzony koordynowany,
 • w § 15, § 16 i § 23 uszczegółowiono sposób finansowania i rozliczania świadczeń wynikający z wprowadzenia budżetu powierzonego opieki koordynowanej,
 • w § 39 i § 40 zostały rozdzielone zadania koordynatora realizującego zadania w zakresie promocji profilaktyki oraz zadania koordynatora realizującego zadania w ramach świadczeń budżetu powierzonego opieki koordynowanej,
 • w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 21 dodano badania i konsultacje wynikające z załącznika nr 6 projektowanej zmiany rozporządzenia MZ,
 • w załączniku nr 20 dokonano zmiany jego nazwy oraz podziału na dwie części. I część zawiera grupy dziedzinowe do stosowania współczynnika 3,2 korygującego stawkę kapitacyjną, przy finansowaniu świadczeń lekarza poz dla osób przewlekle chorych a w części II załącznika określono wykaz chorób wg klasyfikacji ICD - 10 związanych z diagnostyką i leczeniem świadczeniobiorcy, kwalifikujących do rozliczania świadczeń w ramach zakresu budżetu powierzonego opieki koordynowanej,
 • w załączniku nr 23 usunięto badanie spirometryczne,
 • uchylono załącznik nr 9, z uwagi na fakt, że Formularz wniosku występuje w aplikacji do postępowania a szczegółowy opis znajduje się w § 45 zarządzenia.

Jak wskazano, nowy zakres świadczeń w POZ – świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej, oznacza zwiększenie dostępu do:

 • badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii co pozwoli na skuteczniejsze wykrywanie najczęstszych schorzeń przewlekłych,
 • konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa co ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem, bez konieczności kierowania go do lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  świadczeń zdrowotnych realizowanych w formie wizyt kompleksowych z opracowaniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej co poprawi i ułatwi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle,
 • edukacji zdrowotnej realizowanej w formie porad edukacyjnych co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle,
 • świadczeń dietetycznych realizowanych w formie porad dietetycznych udzielanych przez dietetyków co jest istotnym wsparciem  pacjentów chorych przewlekle m.in. z cukrzycą i chorobami na tle miażdżycy oraz kształtującymi prozdrowotne nawyki żywieniowe.

Opieka koordynowana. Ile to będzie kosztować?

Jak szacuje Narodowy Fundusz Zdrowia łączny roczny wydatek na świadczenia opieki koordynowanej to około 777,698 mln zł. Zostanie jeszcze zwiększony o koszty związane z wprowadzeniem koordynatora w opiece koordynowanej w wysokości około 124,7 mln zł.

Nowe badania, na które od 1 października będzie mógł kierować lekarz rodzinny:

badania biochemiczne i immunochemiczne:

 • BNP (NT-pro-BNP);
 • albuminuria (stężenie albumin w moczu);
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);
 • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej);
 • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH);
 • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie);


badania elektrofizjologiczne:

 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG);
 • Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG);
 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego);
 • badania ultrasonograficzne:
 • USG Doppler tętnic szyjnych;
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych;
 • ECHO serca przezklatkowe;
 • diagnostyka czynnościowa:
 • spirometria;
 • spirometria z próbą rozkurczową;
 • diagnostyka inwazyjna – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych

Warto jednak zaznaczyć, że choć rozporządzenie ministra zdrowia oraz zarządzenie prezesa NFZ  ws. zmian w POZ wejdą w życie 1 października, to zmiany będą wprowadzane stopniowo, poza tym ich wdrożenie nie jest obligatoryjne dla POZ. To oznacza, że nie wszystkie przychodnie będą oferowały swoim pacjentom rozszerzony pakiet badań. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum