Onkologiczne świadczenia kompleksowe KON-Pierś: projekt zarządzenia NFZ do konsultacji

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 19 grudnia 2019 21:25

Centrala NFZ  przedstawiła do zaopiniowania projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (projekt z dnia 13 grudnia 2019).

Fot. Archiwum

Jak czytamy, wprowadzone zmiany uwzględniają uwagi zgłaszane przez świadczeniodawców oraz oddziały wojewódzkie Funduszu odnośnie możliwości sprawozdawania i rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś).

W związku z powyższym, w celu symetryzacji z zarządzeniem w rodzaju leczenie szpitalne, do katalogu nr 1on dodano grupę J10 Biopsja mammotomiczna oraz wprowadzono wartości punktowe dla hospitalizacji < 3 dni dla typu umowy hospitalizacja oraz hospitalizacja planowa.

Dodatkowo w załączniku dokonano korekty technicznej w odniesieniu do kodów produktów z modułu rehabilitacja lecznicza.

Fundusz oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 30.12.2019 do godziny 10:00.

Więcej: nfz.gov.pl

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum