PAP/Rynek Zdrowia | 17-03-2011 10:41

Ogólnopolski protest radioterapeutów

Przez dwie godziny w czwartek (17 marca) radioterapeuci z większości ośrodków onkologicznych w Polsce nie będą wykonywali naświetlań w ramach protestu przeciwko zmianom planowanym w projekcie ustawy o działalności leczniczej.

Jacek Zingler, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii poinformował, że protest zaplanowano od godz. 10.00 do 12.00. Dodał, że mimo to naświetlania będą wykonywane „pacjentom ze wskazaniami życiowymi”.

Według Zinglera w proteście weźmie udział ok. 500 osób z 14 ośrodków onkologicznych; w dwóch pozostałych radioterapeuci będą wykonywać naświetlania, ale w czarnym stroju. Podkreślił, że protest nie jest skierowany przeciwko pacjentom ani dyrektorom szpitali, ale rozwiązaniom, które proponuje rząd w projekcie ustawy o działalności leczniczej.

- To próba sprywatyzowania placówek służby zdrowia bez jakichkolwiek gwarancji socjalnych dla naszej grupy zawodowej - ocenił Zingler.

Dodał, że związek walczy o gwarancje socjalne dla zwalnianych pracowników, gwarancje zatrudnienia i płacy minimalnej dla personelu medycznego pracującego w warunkach szkodliwych.

Jak podkreślają związkowcy, sprzeciw dotyczy także planowanego wydłużenia „czasu pracy o 50 proc. przy równoczesnym odebraniu praw nabytych, braku zgodności proponowanych przez ustawodawcę przepisów z prawem Unii Europejskiej”. Związkowcy wskazują także na brak w rządowym projekcie zapisu podnoszącego zarobki adekwatnie do wydłużenia czasu pracy.

Radioterapeuci zapowiadają eskalację protestu w przypadku nieuwzględnienia ich postulatów.

W Sejmie 17 marca br. ma się odbyć drugie czytanie projektu ustawy o działalności leczniczej, który dotyczy m.in. funkcjonowania szpitali. W projekcie zachowano przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów.

Podkomisja opowiedziała się za tym, aby czas pracy m.in. radiologów i fizykoterapeutów został wydłużony dopiero po trzyletnim okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2014 r. Projekt wchodzi w skład rządowego pakietu ustaw zdrowotnych.