Oddłużenie szpitali kosztem prywatnych podmiotów? Pracodawcy RP protestują

Autor: oprac. SzB • Źródło: Pracodawcy RP, Rynek Zdrowia23 marca 2022 13:48

Reforma szpitalnictwa: - Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie [...] są nie do przyjęcia, a ponadto wydają się być niekonstytucyjne - grzmią przedstawiciele Pracodawców RP. Organizacja sprzeciwia się oddłużeniu szpitali kosztem prywatnych przedsiębiorstw.

Oddłużenie szpitali kosztem prywatnych podmiotów? Pracodawcy RP protestują
Reforma szpitalniuctwa. Pracodawcy RP nie zgadzają się z pewnymi jej założeniami. Fot. Shutterstock

Organizacja Pracodawcy RP protestuje przeciwko takiemu rozwiązaniu. Jej przedstawiciele tłumaczą, że oddłużanie szpitali negatywnie odbije się na prywatnych przedsiębiorstwach

- Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie [...] są nie do przyjęcia, a ponadto wydają się być niekonstytucyjne - czytamy w komunikacie 

Pracodawcy RP przeciwko projektowi ustawy reformującej szpitalnictwo

Na samym wstępie przypomnijmy: wspomniany projekt zakłada umorzenie, w procesie restrukturyzacji, części zobowiązań kosztem wierzycieli szpitali (mogą nim być dostawcy usług, leków czy wyrobów medycznych, inwestorzy itd.). 

Zdaniem Pracodawców RP treść zaproponowanych przepisów w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, które dotyczą rozwiązań restrukturyzacji zadłużenia, to pewnego rodzaju zachęta do likwidacji szpitali. Wszystko po to, aby pozbyć się wierzytelności.

- Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, mimo głośnych zapewnień, nie przewiduje „uzdrowienia” szpitali – zauważa Piotr Warczyński, ekspert Pracodawców RP.

Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP dodaje natomiast, że organizacja na początku 2021 roku przedstawiła resortowi zdrowia swoje rekomendacje w tym temacie. - Te rozwiązania powinny być oparte na zasadzie dobrowolności - tłumaczy Mądrala. 

- Dlatego też placówki ochrony zdrowia powinny przystępować do projektu po spełnieniu określonych przez organizatora restrukturyzacji warunków. Aby ten proces był skuteczny, organizator powinien mieć możliwość przejmowania czasowego zarządu nad szpitalem - czytamy w informacji przesłanej przez przedstawicieli Pracodawców RP. 

W ocenie organizacji nieuzasadnionym prawnie oraz społecznie jest, aby koszty niewystarczającego finansowania szpitali z powodu nieadekwatnych wycen świadczeń przerzucać na przedsiębiorstwa, które współpracują ze szpitalami.

- Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania kategoryzują szpitale i obligują do udziału w procesie restrukturyzacji, co skutkować będzie umorzeniem lub częściowym umorzeniem – niestety kosztem wierzycieli – zadłużenia podmiotów leczniczych – zauważa Piotr Warczyński.

Wyceny świadczeń zdrowotnych i poziom finansowania szpitali nie uwzględniają m.in. aktualnej inflacji

Stanowsko Pracodawców RP stwierdza, że dostawcy usług wiedząc, iż restrukturyzacja zacznie się w drugiej połowie 2023 r., zrezygnują z dostaw i świadczenia usług na rzecz zadłużonych szpitali.

Wg organizacji nie mają one bowiem powodu, aby powiększać swoje zobowiązania, które za chwilę zostaną w całości lub częściowo umorzone, a dodatkowo zamrożone na czas trwania postępowania naprawczo-rozwojowego.

W opinii Pracodawców RP spowoduje to, że stracą wszyscy dostawcy i podwykonawcy szpitali, którzy mają niezapłacone faktury, a kontrahenci zostaną pozbawieni źródła finansowania. 

W ocenie Pracodawców RP wyceny świadczeń zdrowotnych i poziom finansowania szpitali nie uwzględniają aktualnej inflacji, skokowego wzrostu wynagrodzeń i dalszej presji płacowej, wzrostu cen gazu, energii, wywozu śmieci i wielu innych usług. To wszystko powoduje, że dochodzi do pogłębiania się strat szpitali.

Uważają, że jest to pierwotna przyczyna zwiększających się problemów związanych z zadłużeniem i płynnością finansową. 

- Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie [...] są nie do przyjęcia, a ponadto wydają się być niekonstytucyjne - podkreślają jasno przedstawiciele organizacji. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum