Od soboty obowiązkowa karta lokalizacji. Duże zmiany dla wracających do Polski

Autor: PW • Źródło: PAP, Rynek Zdrowia11 lipca 2021 05:00

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jedna ze zmian dotyczy osób podróżujących do Polski samolotem.

Przylatujący do Polski mają obowiązek wypełniania karty lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej. Fot. Shutterstock
  • Dla podróżujących samolotem wprowadzono obowiązek wypełniania karty lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej 
  • Dodatkowo nowelizacja przewiduje poszerzenie grona osób uprawnionych do zwolnienia z kwarantanny granicznej
  • Utrzymano obowiązek kwarantanny dla osób przybywających spoza strefy Schengen
  • Nowelizacja przewiduje poszerzenie grona uprawnionych do zwolnienia z kwarantanny granicznej o osoby przekraczające granicę zewnętrzną w rozumieniu kodeksu Schengen posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID

Po powrocie do Polski - elektroniczna karta lokalizacji podróżnego

Nowelizacja ustawy wprowadza dla podróżujących samolotem obowiązek wypełniania karty lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej.

Jeśli karta nie została wypełniona elektronicznie przez podróżującego samolotem lub gdy nie ma takiej możliwości, personel pokładowy przekaże kartę podróżnemu do uzupełnienia w formie papierowej.

Osoby podróżujące do Polski samolotem przed odprawą powinny wypełnić kartę lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej - wynika z nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dodatkowo nowelizacja przewiduje poszerzenie grona osób uprawnionych do zwolnienia z kwarantanny granicznej, m.in.:

  • o dzieci do 12. roku życia podróżujące pod opieką przedstawiciela linii lotniczej
  • osoby przekraczające granicę zewnętrzną w rozumieniu kodeksu Schengen posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Ponadto w nowelizacji zmodyfikowano przepis dotyczący "katalogu państw, w odniesieniu do których podróżujący rozpoczynający podróż z ich terytorium nie są uprawnieni do zwolnienia się z obowiązku odbycia kwarantanny przez uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia, lub na terenie lotniska, przed odprawą graniczną".

Czytaj więcej: Paszport covidowy - jak pobrać Certyfikat COVID-19? Gdzie jest niezbędny?

Kwarantanna dla przybywających spoza strefy Schengen - jak postępować

Przepisy rozporządzenia, z pewnymi wyjątkami obowiązują od soboty, 10 lipca.

Przypomnijmy, że - jak wynika z oficjalnej informacji zamieszczonej na stronie GIS - w  przypadku osoby przekraczającej granicę Rzeczypospolitej Polskiej, która rozpoczęła podróż z terytorium państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, zwolnienie z kwarantanny jest możliwe po wykonaniu testu w ósmej dobie, po przybyciu do kraju.

W przypadku osoby, o której mowa powyżej, zgodnie z § 3 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn.zm.), okres realizacji obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. W świetle przepisu art. 57 § 1. k.p.a.

Dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP nie uwzględnia się przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania, w ósmej dobie, testu diagnostycznego. Uzyskanie negatywnego wyniku testu umożliwi, po tym okresie, skrócenie kwarantanny granicznej.

Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego - podaje GIS.

Czytaj też: Nowe zasady kwarantanny po powrocie do Polski. To trzeba wiedzieć przed wyjazdem na wakacje

 Utrudnienia na granicy. Z Polski do Czech tylko po spełnieniu jednego z trzech warunków

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum