Od 1 stycznia 2023 roku nowe wynagrodzenia w Naczelnej Izbie Lekarskiej

Autor: oprac. MP • Źródło: NIL/Rynek Zdrowia20 grudnia 2022 06:30

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzeń członków Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Od 1 stycznia 2023 roku nowe wynagrodzenia w Naczelnej Izbie Lekarskiej
Nowe wynagrodzenia w Naczelnej Izbie Lekarskiej Fot. Shutterstock
  • Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie wynagradzania członków Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  • - Do tej pory te wynagrodzenia były właściwie symboliczne i nawet w części nie pokrywały strat poniesionych z tytułu utraconych przez lekarzy zarobków - tłumaczył Jacek Miarka, przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego
  • Nowe stawki wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku

Od 1 stycznia nowe wynagrodzenia w NIL

- Chcemy profesjonalizacji pionu odpowiedzialności zawodowej, by działający tam lekarze mogli jeszcze pełniej angażować się w sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty - mówił w trakcie posiedzenia NRL prezes Łukasz Jankowski. 

- Wsłuchujemy się w głos środowiska. Dostrzegamy problem. Robimy to po to, by osoby były przygotowane, a gdy sprawują funkcje, by poświeciły się temu adekwatnie do rangi powierzonego zadania. Wiem, że podejmujemy się realizacji trudnego zadania - reformy wewnętrznej pionu odpowiedzialności zawodowej, ale środowisko oczekuje większej sprawności w tym obszarze - dodał. 

- Wspólnie z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, Zbigniewem Kuzyszynem, wystąpiliśmy do Naczelnej Rady Lekarskiej o zaktualizowanie stawek wynagrodzeń za pracę lekarzy pełniących funkcję sędziów Naczelnego Sądu Lekarskiego, a także zastępców NROZ. Do tej pory te wynagrodzenia były właściwie symboliczne i nawet w części nie pokrywały strat poniesionych z tytułu utraconych przez lekarzy zarobków - tłumaczył Jacek Miarka, przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Jak podkreślał, "sędziowie i rzecznicy w pionie odpowiedzialności lekarskiej są specjalistami z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, którzy poświęcają swój czas kosztem życia zawodowego i rodzinnego. Dzięki nim organy odpowiedzialności zawodowej mogą w ogóle funkcjonować i procedować na najwyższym poziomie".

Jakie wynagrodzenia w izbie lekarskiej? Nowa uchwała NIL

Naczelna Rada Lekarska przychyliła się do wniosku i podjęła uchwałę, która określa nową wysokość stawek wynagrodzenia w formie zryczałtowanej i godzinowej.

Zgodnie z nią z dniem 1 stycznia 2023 roku (kwoty brutto):

  • członek Naczelnego Sądu Lekarskiego biorący udział w rozpoznaniu sprawy na rozprawie lub posiedzeniu Naczelnego Sądu Lekarskiego, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 720 zł za dzień;
  • zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej otrzymuje z tytułu udziału w wokandzie sądu lekarskiego wynagrodzenie 720 zł za sprawę.

Określono również, iż za sporządzenie uzasadnienia członkowi Naczelnego Sądu Lekarskiego przysługuje wynagrodzenie w zryczałtowanej wysokości:

  • 1540 zł - w przypadku uzasadnienia do orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego;
  • 720 zł - w przypadku uzasadnienia do postanowienia Naczelnego Sądu Lekarskiego.

W przypadku zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za przygotowanie projektu:

  • postanowienia o umorzeniu postępowania wraz z uzasadnieniem - 500 zł
  • wniosku o ukaranie do sądu lekarskiego wraz z uzasadnieniem - 500 zł

W uzasadnionych przypadkach, gdy liczba poświęconych na pracę godzin lub stopień zaangażowania przewyższa wynagrodzenie wskazane w ww. przepisach, członek Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej może otrzymać wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 120 zł za 1 godzinę pracy.

O wniosku o dodatkowe wynagrodzenie, po uzyskaniu akceptacji Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej, zdecyduje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

"Coraz mniej chętnych do pracy w sądzie lekarskim i pionie rzecznika"

- Nie są to stawki przesadzone, ale stanowią jednocześnie przynajmniej częściową rekompensatę utraconych zarobków za pracę społeczną dla izby lekarskiej - komentował przewodniczący NSL.

- Jest coraz mniej chętnych do angażowania się zarówno w prace w sądzie lekarskim, jak i w pionie rzecznika odpowiedzialności zawodowej, ponieważ lekarze podejmujący tę działalność poddawani są niejednokrotnie niesamowitym naciskom, a czasem są wręcz piętnowani - tłumaczył.

- Trzeba mieć dużą odporność psychiczną, żeby temu wszystkiemu podołać. Bardzo się cieszę, że właściwie jednogłośnie, przy dwóch głosach wstrzymujących się, Naczelna Rada Lekarska zaakceptowała nasz wniosek - dodał Jacek Miarka.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum