Od 1 listopada ważna zmiana w komunikatach o pandemii. Apelował o nią RPO

Autor: oprac. JKB • Źródło: RPO, Rynek Zdrowia02 listopada 2021 14:15

Komunikaty o pandemii muszą być dostępne dla osób głuchych - informuje biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Ważną zmianę wprowadziła nowelizacja ustawy o RTV która weszła w życie 1 listopada.

Od 1 listopada duża zmiana w nadawaniu komunikatów o pandemii. Apelował o nią RPO Fot. Shutterstock
 • Od 1 listopada, zgodnie z wprowadzoną nowelizacją, nadawcy programów telewizyjnych musza zapewnić, aby ważne komunikaty były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
 • Tego zapisu wielokrotnie domagał się RPO, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie wydanym przez biuro Rzecznika
 • W związku z wprowadzonymi zmianami, audycje nie mogą zawierać m.in. treści dyskryminujących czy nawołujących do nienawiści

Nowelizacja ustawy o RTV od 1 listopada

Od 1 listopada obowiązuje nowelizacja ustawy o RTV, która ma ułatwić korzystanie z audycji telewizyjnych przez osoby z niepełnosprawnościami. Nowy zapis brzmi:

- Nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewnienia, by informacje o charakterze nadzwyczajnym, w tym publiczne komunikaty i ogłoszenia w sytuacji klęski żywiołowej, były rozpowszechniane wraz z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, chyba że ich rozpowszechnienie wraz z tymi udogodnieniami było niemożliwe – nowy ust. 1a i ust. 1b art. 18a ustawy o radiofonii i telewizji po nowelizacji z 11 sierpnia 2021 roku.

Komunikaty o pandemii muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

W związku z tym już od 1 listopada komunikaty związane z pandemią czy też stanem wyjątkowym powinny zostać przetłumaczone na język polski migowy, zawierać napisy dla niesłyszących albo audiodeskrypcję.

Równy dostęp do informacji oraz komunikacji jest obowiązkiem państwa, co podkreśla w wydanym komunikacie RPO. Realizacja tego projektu pozwoli na samodzielne funkcjonowanie, a także pełny udział w praktycznie wszystkich sferach życia.

- Obowiązek ten wynika nie tylko z praw człowieka, ale jest też elementem szerszej zmiany cywilizacyjnej, która każe przy komunikatach wszelkiego rodzaju zwracać większą uwagę na potrzeby odbiorcy i uwzględniać jego indywidualną sytuację. Stąd coraz większe znaczenie, jakie m.in. w Unii Europejskiej przykładane jest do dostępności produktów, usług i informacji – czytamy.

Rzecznik wiele razy apelował o wprowadzenie wymogu dostępności komunikatów w sytuacjach nadzwyczajnych dla wszystkich nadawców. Jak wyjaśnia RPO, osoby głuche w naszym kraju posługują się polskim językiem migowym, stąd tak ważne jest tłumaczenie ważnych komunikatów na PJM. Z kolei osoby niedosłyszące będą mogły skorzystać z napisów, a osoby niesłyszące, ale znające język ojczysty, koniecznie potrzebują audiodeskrybcji.

Czytaj: Grzywna za nieprzestrzeganie kwarantanny. Sąd Najwyższy uchylił wyrok po kasacji RPO

Wyrok ws. zakazu przemieszczania się. "Zapadł z rażącym naruszeniem prawa". RPO wnosi o kasację do Sądu Najwyższego

Treści bez przemocy i dyskryminacji

To nie koniec. Zgodnie z ustawą z 11 sierpnia tego roku, został wprowadzony obowiązek nadawców do przedkładania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawozdań z wykonywania obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu udostępnianych audycji z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Natomiast sprawozdanie będzie przekazywane Komisji Europejskiej.

Oprócz tego, jak przypomina RPO, wspomniana KRRiT otrzymała dodatkowe uprawnienia, czyli prowadzenie punktu kontaktowego ds. dostępności usług medialnych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Dzięki temu od 1 listopada można się zgłosić do KRRiT w celu uzyskania informacji związanych z dostępnością programów. Można także złożyć skargę na brak dostępności programów – będzie można informować o nieprawidłowościach, co pozwoli na eliminację tych problemów.

Audycje nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na:

 • płeć;
 • rasę;
 • kolor skóry;
 • pochodzenie etniczne/społeczne;
 • cechy genetyczne;
 • język;
 • religię/przekonania;
 • poglądy polityczne/inne poglądy;
 • przynależność państwową;
 • przynależność do mniejszości narodowej;
 • majątek;
 • urodzenie;
 • niepełnosprawność;
 • wiek;
 • orientację seksualną;
 • treść nawołującą do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Jak wskazuje RPO, tych treści nie mogą zawierać także audycje usług medialnych na żądanie. Ocena pozostaje po stronie Przewodniczącego KRRiT, a w przypadku pojawienia się zabronionych treści, może one wezwać dostawcę usługi medialnej do zaniechania działań.

Czytaj: Bilety na skoki narciarskie tylko dla zaszczepionych. RPO interweniuje

Borelioza. RPO alarmuje: zbyt długi czas oczekiwania na rozpoznanie

Zamiast obostrzeń obniżone limity. Kraska: Zrobimy to z wyłączeniem osób zaszczepionych

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum