Od 1 lipca podwyżki. Wiemy, ile zarobi lekarz, pielęgniarka, opiekun i ratownik

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia24 maja 2022 23:53

1 lipca zaczną obowiązywać nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Podwyżki dotyczą m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów czy pracowników niemedycznych. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach, 25 maja dokument będzie czytany na Komisji Zdrowia

Od 1 lipca podwyżki. Wiemy, ile zarobi lekarz, pielęgniarka, opiekun i ratownik
Nowa lista płac w ochronie zdrowia. Podwyżki wynagrodzeń m.in. dla lekarzy i pielęgniarek wejdą w lipcu 2022 r. Fot. AdobeStock
 • Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • 17 maja druk trafił do Sejmu i będzie procedowany w pierwszej kolejności przez Komisję Zdrowia na posiedzeniu 25 maja
 • Proponowane przepisy gwarantują medykom systematyczny wzrost pensji. Chodzi o najniższe dopuszczalne wynagrodzenie. Nowa siatka płac ma wejść w życie 1 lipca
 • Podwyżki obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów czy pracowników niemedycznych
 • W zależności od grupy zawodowej wyniosą  od 17 do 41 proc. Najwyższe otrzymają pielęgniarki ze średnim wykształceniem, bez specjalizacji
 • Resort zdrowia przeniósł bowiem pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem do grupy z wyższym współczynnikiem
 • Najniższe podwyżki wpłyną na konta pracowników działalności podstawowej - sanitariuszy czy salowych 

 

Od 1 lipca podwyżki w ochronie zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o nowych najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Nowela, przypomnijmy, zakłada m.in. podwyżki minimalnych pensji dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, opiekunów medycznych, ale też pracowników personelu pomocniczego - salowych czy sekretarek medycznych. 

To efekt porozumienia Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego podpisanego w ubiegłym roku z ministrem zdrowia w sprawie podwyżki płac od 1 lipca 2022 roku.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podziękował wczoraj Radzie Ministrów za przyjęcie projektu w zaproponowanym przez resort kształcie.

- To przełomowa ustawa dla polskich medyków, która gwarantuje systematyczny wzrost pensji. Uwzględniamy w niej istotną rolę pielęgniarek - napisał na Twitterze.

Najwięcej na podwyżkach zyskają pielęgniarki

Projekt ustawy, przypomnijmy, wzbudza od wielu miesięcy emocje w środowisku. Skrytykowała go m.in. Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy czy Porozumienie Rezydentów, a także samorządy. Zdaniem tych ostatnich zaburzy relację w siatce płac w szpitalach.

Jak wyliczyło Ministerstwo Zdrowia, podwyżki wyniosą w zależności od grupy od 17 do 41 procent, a jedną z najważniejszych zmian, która znalazła się w projekcie, jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. W praktyce oznaczać to będzie podwyżkę minimalnej pensji o ponad 41 proc., czyli o 1 550 zł. 

Średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrosnąć ma od lipca o 30 proc. Podwyżki, jak oszacował resort, będą kosztować budżet państwa ponad 7 mld zł. 

Projekt ma także zobowiązać pracodawcę, aby wskazał w umowie o pracę  informację o grupie zawodowej, do której pracownik powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pracy.  Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji z ubiegłego roku, kiedy część pracodawców  przesuwała pracowników z jednej grupy do drugiej, niżej wynagradzanej.  

Jakie podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników i farmaceutów od 1 lipca?

Przykładowy wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyniesie:

 • lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;
 • lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;
 • mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;
 • lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;
 • lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;
 • mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub  położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;
 • pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;
 • fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;
 • opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;
 • pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np.  sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.

Jak przypomina Centrum Informacyjne Rządu, w konsekwencji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wzrosną także naliczane od nich pochodne. Faktyczne wzrosty wynagrodzeń będą zatem jeszcze wyższe.

Nowa siatka płac w ochronie zdrowia od 1 lipca 2022

Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia mają obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Ustawa określa jedynie najniższe pensje, co oznacza, że w rzeczywistości zarobki mogą być wyższe, natomiast nie mogą być niższe niż te określone w dokumencie. 

Po 1 lipca nowa najwyższa pensja minimalna w ochronie zdrowia przekroczy 8200 zł brutto. Natomiast najniższa będzie na poziomie 3 680,64 zł brutto. Na najwyższe zarobki mogą liczyć medycy ze specjalizacją, natomiast najmniej zarabiają salowe i sanitariusze. 

Nowa tabela płac od 1 lipca 2022 roku

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym  wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik  0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik  0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum