OZZPiP: możliwe procesy, kontrole pracodawców i spory zbiorowe. W tle ustawa o minimalnych wynagrodzeniach

Autor: oprac. KM • Źródło: OZZPiP/Rynek Zdrowia31 lipca 2022 11:02

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przekazał Ministerstwu Zdrowia problemy związane z wdrożeniem ustawy o najniższych wynagrodzeniach. W ocenie Związku problemy te mogą wywołać procesy sądowe, kontrole pracodawców i spory zbiorowe. Co na to resort? - Rząd potrzebuje czasu.

OZZPiP: możliwe procesy, kontrole pracodawców i spory zbiorowe. W tle ustawa o minimalnych wynagrodzeniach
Problemy z wdrażaniem ustawy mogą wywołać procesy sądowe, kontrole pracodawców i spory zbiorowe - pisze OZZPiP. Fot. Shutterstock
  • OZZPiP przekazał Ministerstwu Zdrowia problemy związane z wdrożeniem znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Wśród problemów wymienił m.in. dysproporcje w wysokościach wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z poszczególnych grup
  • OZZPiP ocenia, że w związku z problemami będą miały miejsce procesy sądowe, kontrole pracodawców przez PIP i NFZ, a także spory zbiorowe

Problemy z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach. "Procesy, kontrole pracodawców i spory zbiorowe"

Jak poinformował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w komunikacie na swojej stronie internetowej, 28 lipca w siedzibie OZZPiP odbyło się spotkanie przewodniczącej OZZPiP Krystyny Ptok oraz wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego OZZPIP Longiny Kaczmarskiej i Zdzisława Bujasa z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem oraz dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego Jakubem Bydłoniem. Związek przekazał wówczas Ministerstwu Zdrowia problemy związane z wdrożeniem ustawy z dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Wśród problemów OZZPiP wymienia:

  • zapowiedzi pracodawców obniżania pielęgniarkom i położnym grup zawodowych tj. nieuznawania posiadania tytułu magistra lub specjalizacji (pomimo uznawania tych kwalifikacji w roku ubiegłym i pobierania na ten cel środków z NFZ);
  • dysproporcje w wysokościach wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z poszczególnych grup, które były już wielokrotnie zgłaszane przez OZZPiP w toku prac nad ustawą (zarówno w Ministerstwie Zdrowia, Sejmie i Senacie);
  • zgłaszane przez pracodawców przypadki niewystarczających środków przekazywanych przez NFZ, które nie pozwalają nawet na wykonanie obligatoryjnych wzrostów wynagrodzeń wynikających z ustawy;
  • zapowiedzi zwalniania pracowników lub przenoszenia ich na stanowiska pracy nieobjęte działaniem ustawy.

W ocenie OZZPiP powyższe problemy "mogą wywołać liczne procesy sądowe, kontrole pracodawców przez PIP i NFZ, a także spory zbiorowe". - Dojdzie do istotnego zakłócenia funkcjonowania ochrony zdrowia - pisze związek.

MZ: rząd potrzebuje czasu

Zdaniem ministra zdrowia "strona rządowa potrzebuje czasu, aby najpierw potwierdzić rzeczywistą wysokość środków jakie otrzymają pracodawcy do czasu zakończenia procesu podpisywania aneksów do kontraktów z NFZ". MZ wskazał, że "przekazywane środki na wzrosty kontraktów muszą być przeznaczone w pierwszej kolejności na wykonanie w/w znowelizowanej ustawy tj. podniesienie wynagrodzeń pracowników medycznych i pracowników działalności podstawowej wskazanych w załączniku do ustawy oraz dla pracowników określonych w art. 5 ustawy". Minister ponadto "prosił o gromadzenie i przesyłanie informacji o wszystkich ujawnionych przypadkach zgłaszanych przez pracodawców braku środków finansowych, które uniemożliwiają im wykonanie w/w ustawy".

- W tych warunkach prosimy Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe OZZPiP o uzyskanie od swoich pracodawców – po podpisaniu aneksów do kontraktów z NFZ – pisemnych informacji:

  • w jakiej wysokości nastąpił rzeczywisty miesięczny wzrost środków pozyskany z NFZ (wzrost środków potwierdzony aneksami i pomniejszony o ewentualne jednorazowe wygaszenie środków wypłacanych do 30-06-2022r. poprzez współczynniki korygujące na podstawie OWU);
  • wyliczenia, jakie środki finansowe są pracodawcy bezwzględnie konieczne dla wykonania zapisów w/w ustawy tj. przeprowadzenia wzrostów obligatoryjnych dla pracowników objętych załącznikiem  do ustawy oraz dla pracowników objętych działaniem art. 5 ustawy

- pisze OZZPiP w komunikacie.

Związek prosi również o pisemne powiadamianie biura Zarządu Krajowego OZZPiP o "wszelkich przypadkach łamania prawa dotyczącej grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakładach pracy" oraz o informowanie na bieżąco o "podejmowanych działaniach związkowych na terenie swoich podmiotów leczniczych".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum