OZZL zadowolony z projektu ustawy realizującej porozumienie z rezydentami, ale...

Autor: OZZL/Rynek Zdrowia • • 01 lutego 2019 12:00

Zarząd Krajowy OZZL z zadowoleniem przyjął zakończenie prac przez zespół powołany przez ministra zdrowia, którego zadaniem było opracowanie projektu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zespół powstał w wyniku porozumienia podpisanego w lutym 2018 r. między szefem resortu zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL.

OZZL zadowolony z projektu ustawy realizującej porozumienie z rezydentami, ale...
Zespół powstał w wyniku porozumienia między szefem resortu zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL podpisanego rok temu. Fot. Fotolia

"W szczególności OZZL popiera rozwiązania dotyczące warunków pracy i wynagradzania lekarzy, jak: określenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego lekarzy (...), wprowadzenie urlopów szkoleniowych dla lekarzy, zakaz uzupełniania normy czasu pracy lekarza pełniącego dyżury godzinami dyżurowymi w przypadku, gdy skorzystanie przez lekarza z przysługującego mu odpoczynku po dyżurze spowoduje niewykonanie przez niego miesięcznej normy czasu pracy, uchylenie przepisu nakładającego na lekarza obowiązek określania przez niego na recepcie odpłatności za leki refundowane oraz poświadczania posiadania przez pacjenta określonych przywilejów w dostępie do refundowanych leków" - czytamy w stanowisku Związku.

OZZL stwierdza również, że przepisy zmieniające zasady organizacji szkolenia specjalizacyjnego, stażu podyplomowego oraz LEK i LDEP (lekarskiego i lekarsko dentystycznego egzaminu końcowego) wychodzą naprzeciw oczekiwaniom lekarzy stażystów i odbywających szkolenie specjalizacyjne, w tym lekarzy rezydentów.

OZZL obawia się jednocześnie, że proponowany w ustawie sformalizowany sposób nabywania tzw. umiejętności lekarskich utrudni ich nabywanie, czego skutkiem - według OZZL - będzie ograniczenie dostępności świadczeń objętych zakresem tych umiejętności.

Więcej: www.ozzl.org.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum