PAP/Rynek Zdrowia | 08-12-2015 10:07

OZZL wskazuje MZ problemy i dzieli je na trzy rodzaje

Zarząd Krajowy OZZL wysłał w środę (8 grudnia) do ministra zdrowia pismo ze wskazaniem niezbędnych zmian w ochronie zdrowia, o co prosił szef resortu. Zostały one podzielone na 3 grupy: od zaraz, głębsze i ustrojowe.

Zarząd Krajowy OZZL wskazuje ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi niezbędne zmiany w ochronie zdrowia. Fot. Archiwum

Jak czytamy w komunikacie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, w piśmie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który prosił środowiska medyczne o wskazanie niezbędnych zmian w ochronie zdrowia, propozycje OZZL zostały podzielone na 3 grupy:

- do wprowadzenia ''od zaraz'', poprzez zmiany w odpowiednim rozporządzeniu MZ - tu wymienione są m.in. wzrost wynagrodzenia zasadniczego tych lekarzy, których płace są ustalane przez resort zdrowia oraz uchylenie niektórych przepisów w rozporządzeniach MZ np. zobowiązującego lekarzy do wskazywania na recepcie odpłatności za leki refundowane,
- problemy lekarzy do rozwiązania przez głębsze zmiany m.in. płace i czas pracy lekarzy,
- problemy ''ustrojowe'' - związek przypomina o swoim autorskim programie zmian w ochronie zdrowia, w którym podstawą finansowania ma być budżet państwa, który jest rozdzielany na osobę (obywatela) w postaci tzw. bonu zdrowotnego, spełniającego rolę składki zdrowotnej.

Więcej: www.ozzl.org.pl