OZZL/Rynek Zdrowia | 06-12-2011 10:44

OZZL odpowiada Funduszowi w sprawie recept refundowanych

Zarząd Krajowy OZZL zamieścił na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym protestuje przeciwko opiniom wyrażanym przez niektórych przedstawicieli NFZ, że wypisanie przez lekarza recepty bez odnoszenia się przez niego do kwestii refundacji, skazuje pacjenta na odpłatne leki.

Zdaniem OZZL recepta z imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL pacjenta oraz wypisanym lekiem zawiera wszystkie informacje potrzebne do tego, aby pacjent otrzymał leki zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

Jak oświadczają związkowcy - prawo pacjenta do refundacji może zweryfikować aptekarz na podstawie § 16 ust.1 rozporządzenia MZ w sprawie recept. Także aptekarz ostatecznie ustala stopień refundacji za dany lek i adnotacje lekarza nie są mu potrzebne.

Na końcu jednak Narodowy Fundusz Zdrowia wszystkie te wcześniejsze ustalenia i tak może podważyć podkreślając tym samym, że - tak naprawdę - tylko do niego należy decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu refundacji leków.

W opinii OZZL wypisanie przez lekarza recepty bez odnoszenia się do kwestii refundacji, w niczym nie przeszkadza, aby uprawniony pacjent tę refundację otrzymał. Lekarz nie odnosząc się do tej sprawy rezygnuje jedynie z działań, które w istocie nie są potrzebne.

Podobnie przybicie na recepcie pieczątki o treści: "Refundacja leku do decyzji NFZ", nic w tym względzie nie zmienia. Zabronione jest co prawda umieszczanie na recepcie „informacji niezwiązanych z jej przeznaczeniem", ale pieczątka o powyższej treści jest jak najbardziej związana z przeznaczeniem recepty, która - w założeniu lekarza - ma być właśnie zrefundowana, jeśli pacjent jest do tego uprawniony.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oświadczenie podpisał Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL.