OZZL: na takie zmiany czekają lekarze

Autor: OZZL, DMX/Rynek Zdrowia • • 15 stycznia 2012 21:31

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) wciąż oczekuje na zmiany w prawodawstwie. W niedzielnym (15 stycznia) komunikacie przedstawia pięć postulatów lekarzy. Pod komunikatem podpisał się Krzysztof Bukiel, przewodniczący ZK OZZL.

Według OZZL należy doprowadzić do skreślenia przepisów o tzw."krótkiej ścieżce” karania świadczeniodawców za błędy w wypisywaniu recept, popełnione - według kontrolera NFZ - przez lekarza. Jak zaznacza OZZL, przepisy te wciąż znajdują w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych pomiędzy świadczeniodawcami a NFZ.

OZZL postuluje także skreślenie przepisów o "krótkiej ścieżce" karania lekarzy praktykujących prywatnie, przepisujących leki refundowane oraz lekarzy emerytów, przepisujących leki refundowane dla siebie i rodziny. Związek wskazuje, że wspomniane regulacje także znajdują się w umowach o wypisywaniu recept na leki refundowane.

Kolejną sprawą do załatwienia jest - zdaniem OZZL - wykreślenie ze znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przepisu, który nakłada na lekarza obowiązek wpisywania na recepcie poziomu refundacji dla leków mających więcej niż jeden stopień odpłatności.

Według związkowców jest to sprzeczne z deklaracjami, jakie złożył premier 4 stycznia b.r. Jak przypomina OZZL, wynikało z nich, że lekarze nie będą określać na recepcie stopnia odpłatności, a jedynie zaznaczą na niej rozpoznanie lub informację, że chodzi o chorobę przewlekłą.

OZZL w komunikacie zwraca także uwagę, że również minister zdrowia na spotkaniu z lekarzami 9 stycznia w Klubie Lekarza w Warszawie zadeklarował, iż jego wolą jest, aby docelowo lekarze nie wpisywali na receptach stopnia refundacji leku, ale kod ICD choroby, z powodu której przepisują lek.

Według OZZL lekarze powinni dążyć również do wykreślenia z  ustawy o zawodzie lekarza obowiązku zaznaczania na recepcie kodów dodatkowych przywilejów pacjentów w zakresie refundacji leków. Związkowcy podkreślają, że lekarz nie jest funkcjonariuszem państwowym, który weryfikuje uprawnienia socjalne obywateli, a zajmowanie się tymi sprawami musi odbywać się kosztem leczenia. Ich zdaniem zupełnym nieporozumieniem jest umieszczenie tego obowiązku w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza.

OZZL podsumowuje w komunikacie, że należy dążyć do tego, aby lekarze pozostawali poza sferą orzekania o refundacji (o uprawnieniach pacjenta i o stopniu refundacji leku). Jak zazanaczają związkowcy, możliwe jest wpłynięcie na pożądane rozwiązania przy okazji wydania przez ministra zdrowia nowego rozporządzenia w sprawie wypisywania recept, co musi nastąpić w ciągu miesiąca.

OZZL będzie się starało przekonać ministra zdrowia, aby nowy wzór recepty uzgodnił z lekarzami. Chodzi o to, że na dole recepty (nie na odwrocie, aby łatwiej można było drukować) powinna znaleźć się rubryka, w której pacjent własnym podpisem wskazywałby na swoje uprawnienia.

Więcej: www.ozzl.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum