PAP/Rynek Zdrowia | 02-12-2011 14:44

OZZL do RPO: od stycznia utrudniony dostęp do leków refundowanych

Od stycznia pacjenci mogą mieć trudności z nabyciem leków refundowanych, ponieważ lekarze będą unikać wypisywania na nie recept obawie przed karami - alarmuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w liście przesłanym do Rzecznika Praw Obywatelskich.

"ZK OZZL wysłał do RPO list, w którym zwraca uwagę, że na skutek represyjnych wobec lekarzy i niejasnych przepisów ustawy refundacyjnej i projektowanego rozporządzenia MZ w sprawie recept pacjenci mogą mieć trudności w nabyciu leków refundowanych od 1 stycznia 2012 r." - poinformował OZZL w piątek (2 grudnia) na swojej stronie internetowej.

Jak wyjaśnili lekarze, "stanie się tak, bo lekarze w odruchu uzasadnionej samoobrony będą unikać wypisywania recept na leki refundowane, aby nie narażać się na (niezawinione) kary, mogące wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych".

OZZL poinformował RPO w liście, że przepisy ustawy refundacyjnej i rozporządzenie MZ w sprawie recept nakładają na lekarzy obowiązek weryfikacji uprawnień pacjenta do leków refundowanych i określenia stopnia refundacji leków oraz wprowadzają "drakońskie" kary dla lekarzy za błędy popełnione przy w/w czynnościach albo za wypisanie recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi.

OZZL zwrócił uwagę, że rozporządzenie resortu zdrowia ws. recept wprowadza obowiązek określenia stopnia refundacji leku, a za każdą pomyłkę grodzi kara finansowa równa kwocie refundacji przepisanych leków, "co w przeciągu miesięcy może oznaczać nawet dziesiątki tysięcy złotych". Jak dodają lekarze, listy leków refundowanych mają zmieniać się co dwa miesiące, "a niektóre decyzje w tym zakresie dokonywane są z dnia na dzień, więc lekarze nie mają możliwości śledzenia każdej ze zmian".

W opinii związku zasada karania lekarzy także w przypadku wypisywania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi "może prowadzić do karania praktycznie każdego lekarza, ponieważ nie ma powszechnie obowiązujących i akceptowanych przez NFZ schematów leczenia w poszczególnych przypadkach chorobowych". "Ustawa pozostawia tutaj całkowitą dowolność urzędnikowi NFZ do określenia co jest względami medycznymi, a co nimi nie jest" - podkreślili w liście.

Jak przekonuje OZZL, konieczna jest natychmiastowa zmiana prawa, a lekarz powinien być całkowicie wyłączony z procesu orzekania o uprawnieniach pacjentów do leków refundowanych oraz o stopniu refundacji.

Jak poinformowano agencję w biurze prasowym RPO, biuro rzecznika odniesie się do pisma po bliższym zapoznaniu się ze sprawą.

OZZL zaskarżył w czwartek (1 grudnia) do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy refundacyjnej dotyczące kar finansowych dla lekarzy.

Naczelna Rada Lekarska prowadzi ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie zmiany przepisów dotyczących leków refundowanych.