OZZL apeluje do ministra zdrowia o dalsze zmiany ws. wypisywania recept

Autor: OZZL/Rynek Zdrowia • • 25 stycznia 2012 13:10

Zarząd Krajowy OZZL poinformował, że w środę (25 stycznia) wystąpił z listem do ministra zdrowia, w którym wskazał na konieczność podjęcia dalszych kroków w celu usunięcia wciąż obowiązujących niekonstytucyjnych przepisów dotyczących wypisywania recept.

"Jak dotąd skreślone zostały jedynie przepisy zawarte w art. 48 ust. 8 ustawy o refundacji leków, które dotyczyły karania indywidualnych lekarzy za cudze lub niezawinione błędy powstałe przy wypisywaniu recept oraz w przypadkach tak nieprecyzyjnie określonych, że w praktyce oznaczało to pełną dowolność kontrolerów NFZ w nakładaniu kar finansowych na lekarzy" - piszą w liście związkowcy. 

Zdaniem OZZL nadal jednak obowiązują analogiczne, niekonstytucyjne przepisy odnoszące się do świadczeniodawców, w tym lekarzy mających podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przepisy te zawarte są w § 31. ust 1 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Z tego powodu OZZL wystąpił do ministra zdrowia z wnioskiem o natychmiastowe wykreślenie tych przepisów, w przeciwnym razie do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek o uznanie ich za niekonstytucyjne.

OZZL zwrócił się również do ministra zdrowia aby w ramach nadzoru nad NFZ polecił prezesowi Funduszu usunięcie niekonstytucyjnych zapisów o karaniu lekarzy za błędy przy wypisywaniu recept z umów podpisywanych przez NFZ z lekarzami prywatnie praktykującymi i wypisującymi recepty dla siebie i rodziny.

W związku z zapowiedzianą nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia o receptach, OZZL wystąpił do ministra z wnioskiem o zrezygnowanie z obciążania lekarzy obowiązkiem wpisywania na recepcie poziomu refundacji leków.

Związek zaproponował również aby w nowym wzorze recepty znalazło się miejsce na oświadczenie pacjenta o jego uprawnieniach do refundacji, co rozwiązałoby w sposób racjonalny problemy z weryfikacją tych uprawnień i odciążyłoby lekarzy od zbędnych działań biurokratycznych.

Więcej: http://www.ozzl.org.pl/i

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum