Nowy wzór oświadczenia dla pacjentów. Wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia19 lipca 2022 09:55

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzoru oświadczeń dla pacjentów o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowy wzór oświadczenia dla pacjentów. Wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia
Nowy wzór oświadczenia dla pacjentów. Wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia Fot. AdobeStock
  • Wspomniane rozporządzenie zmienia rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
  • Według zapisów rozporządzenia dotychczasowy wzór oświadczenia może być stosowany nie dłużej niż przez 6 miesięcy od wejścia w życie nowego rozporządzenia
  • Zgodnie z formalnym zapisem rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw 18 lipca

Nowy wzór oświadczenia dla pacjentów

18 lipca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak czytamy, zarządza się:

  • w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej  załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,
  • dotychczasowy wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, składanego przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, może być stosowany nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia z wyłączeniem przypadków, gdy oświadczenie jest składane w imieniu świadczeniobiorcy, którego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pouczenie dotyczące świadczeń zdrowotnych

Oprócz nowego wzoru dołączonego do rozporządzenia dołączono także pouczenie. Dotyczy ono kwestii otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej mimo braku prawa do tych świadczeń.

"Zgodnie z art. 50 ust. 16 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku złożenia oświadczenia pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, z wyłączeniem świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" – czytamy.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum