Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie intensywnej terapii na Podlasiu

Autor: oprac. MP • Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki23 maja 2022 07:55

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powołał na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie intensywnej terapii prof. Agnieszkę Tycińską.

Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie intensywnej terapii na Podlasiu
Prof. Agnieszka Tycińska nowym konsultantem konsultanta wojewódzkim na Podlasiu w dziedzinie intensywnej terapii Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  • Na Podlasiu powołano nowego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie intensywnej terapii
  • Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył nominację na to stanowisko prof. Agnieszce Tycińskiej
  • Kadencja nowego konsultanta wojewódzkiego potrwa 5 lat

Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie intensywnej terapii na Podlasiu

Powołana przez wojewodę podlaskiego na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie intensywnej terapii prof. Agnieszkę Tycińska pełni funkcję zastępcy kierownika Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Urząd przypomina, że nowa konsultantka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalizowała się z chorób wewnętrznych w Klinice Kardiologii USK w Białymstoku, następnie odbyła specjalizację z kardiologii.

Pracę nauczyciela akademickiego i naukowca rozpoczęła (i do tej pory kontynuuje) w Klinice Kardiologii UMB, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt.

W 2005 r. na Wydziale Lekarskim UMB uzyskała stopień doktora nauk medycznych, zaś w 2014 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2018  r. pełni funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Kardiologii USK oraz Kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Zadania konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Urząd przypomina, że do głównych zadań  konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia należy:

  • realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;
  • nadzór nad merytoryczną stroną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego;
  • udział w pracach komisji i zespołach powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum