Nowoczesna: przepisy dot. opieki okołoporodowej - "nierozsądne"

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 14 grudnia 2016 11:57

Posłowie Nowoczesnej zaapelowali w środę (14 grudnia) do premier Beaty Szydło i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o wycofanie się ze zmian przepisów dotyczących standardów opieki okołoporodowej. Według nich zmiany są "nierozsądne" i krzywdzą kobiety.

Nowoczesna: przepisy dot. opieki okołoporodowej - "nierozsądne"
Nowoczesna zaapelowała do MZ o wycofanie się z planowanych zmian przepisów Fot. Archiwum

Na mocy uchwalonej w czerwcu rządowej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, Minister Zdrowia nie będzie już określał standardów postępowania medycznego, a jedynie "standardy organizacyjne opieki zdrowotnej". Oznacza to, że najpóźniej z końcem 2018 r. przestaną obowiązywać m.in. dotychczasowe rozporządzenia określające medyczne standardy opieki okołoporodowej w ciąży fizjologicznej oraz z powikłaniami, a także standardy postępowania w łagodzeniu bólu porodowego.

- Apelujemy do premier i ministra Radziwiłła, aby wycofali się z tego głupiego i nierozsądnego zapisu w ustawie - mówiła w środę podczas środowego briefingu w Sejmie posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus.

We wtorkowym komunikacie MSZ nawiązując do kolejnych doniesień medialnych na temat zmiany przepisów dotyczących standardów opieki okołoporodowej ponownie zapewniło, że "idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana". - Opieka okołoporodowa będzie nadal na wysokim poziomie - podkreślono.

Według resortu, zmiany mają uporządkować kwestie wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej. Ministerstwo przypomniało, że dotyczą one wszystkich standardów medycznych. Standardy opieki okołoporodowej - jak podkreślił resort - nadal będą obowiązywały, zmieni się forma, w której zostaną określone.

Zaznaczono, że minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu organizację opieki zdrowotnej; w tym przypadku: nad kobietami w czasie fizjologicznej ciąży, porodu i połogu oraz organizację opieki nad noworodkiem. Dotychczasowe standardy, które będą obowiązywały do czasu wydania nowego rozporządzenia, maksymalnie do końca 2018 r., również określają kwestie organizacyjne. Nowe rozporządzenie nie będzie zawierało przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych.

Standardy medyczne to m.in. opisy poszczególnych procedur medycznych. Towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny opracowują je na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych.

MZ podało, że zdążają się sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować. W takim przypadku pojawia się problem - wszelkie odstępstwa lekarza od tych standardów mogą skutkować np. odpowiedzialnością kierownika podmiotu leczniczego lub personelu udzielającego świadczeń.

Resort podkreślił, że minister zdrowia będzie mógł ogłaszać w obwieszczeniu standardy postępowania medycznego opracowane przez towarzystwa naukowe. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu.

MZ przypomina, że wymogi i zalecenia określone przez ministra zdrowia mogą stanowić jeden z warunków udzielania świadczeń gwarantowanych.

Obecne standardy opieki okołoporodowej zostały przyjęte rozporządzeniem ministra zdrowia pod koniec 2012 r. Zwrócono w nich uwagę na podmiotowość i decyzyjność kobiety podczas porodu. Wskazano, że personel medyczny powinien szanować prywatność i poczucie intymności kobiety oraz omówić z nią sposoby radzenia sobie z bólem. Położne i lekarze powinni zachęcać rodzącą do poruszania się podczas pierwszego okresu porodu oraz do przyjmowania takich pozycji, które są dla niej wygodne i przynoszą jej ulgę w odczuwaniu bólu. Zaznaczono także, że nacięcie krocza podczas porodu należy stosować "tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach". Po porodzie kobieta i dziecko mogą przez dwie godziny przytulać się do siebie w kontakcie "ciało do ciała", a potem otrzymywać rzetelne rady dot. karmienia piersią.

W połowie tego roku weszły w życie standardy opieki okołoporodowej w ciąży z powikłaniami. Określają one m.in. postępowanie w przypadku poronienia, urodzenia dziecka niezdolnego do życia oraz obarczonego letalnymi schorzeniami. Są to również sytuacje, gdy kobieta spodziewa się urodzenia chorego dziecka. W standardach zapisano m.in., że po przekazaniu kobiecie informacji o śmierci lub ciężkiej chorobie dziecka lekarz powinien dać jej czas na możliwość oswojenia się z tą sytuacją. Na życzenie pacjentki należy jej też umożliwić wsparcie psychologiczne i wsparcie bliskich. Zaznaczono, że kobieta, która straciła dziecko, nie powinna przebywać w sali razem z innymi ciężarnymi lub kobietami, które urodziły zdrowe dzieci.

Przed trzema miesiącami weszły w życie także standardy postępowania w łagodzeniu bólu porodowego. Miały one poprawić dostępność do znieczulenia podczas porodu, dzięki zmianie wymogów dotyczących bezpośredniego nadzoru anestezjologa. Określają one m.in., jakie farmakologiczne i niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego mogą być stosowane podczas porodu, a także wskazują osoby odpowiedzialne za opiekę nad rodzącą i zakres ich obowiązków.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum