Dziennik Ustaw RP/Rynek Zdrowia | 16-11-2017 12:51

Nowelizacja ustawy o świadczeniach - opublikowana

W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o świadczeniach, która wprowadza m.in. przepis o możliwości przeprowadzania zdrowotnych programów pilotażowych.

Celem nowelizacji jest też uproszczenie i doprecyzowanie procedur tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej.

Po wprowadzeniu zmian samorządowe programy zdrowotne nie będą mogły być realizowane, jeśli ocena AOTMiT będzie negatywna lub programy te w ogóle nie zostaną zgłoszone do zaopiniowania. Obecnie jest tak, że negatywna opinia Agencji nie blokuje możliwości realizacji programu.

Programy będą także mogły być tworzone na podstawie ujednoliconych dokumentów opublikowanych przez Agencję. Samorządy, które zastosują się do takiej dokumentacji, nie będą już musiały uzyskiwać opinii AOTMiT.

Więcej: www.dziennikustaw.gov.pl