Nowe zasady kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych

Autor: oprac. KM • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji01 grudnia 2022 07:30

Ministerstwo Zdrowia planuje zmienić zasady kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych. Pacjenci z AIDS mają być kwalifikowani do zakładu z pominięciem skali Barthel. 30 listopada projekt rozporządzenia w tej sprawie został skierowany do konsultacji publicznych.

Nowe zasady kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych
Nowe zasady kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych. Jest projekt rozporządzenia. Fot. Shutterstock
  • Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych30 listopada został skierowany do konsultacji publicznych
  • Projektowana zmiana ma na celu wyłączenie stosowania skali Barthel wobec osób chorych na AIDS przy kwalifikowaniu ich do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • Zmiana, jak argumentuje resort zdrowia, jest odpowiedzią na postulaty przedstawicieli podmiotów świadczących opiekę długoterminową nad pacjentami chorymi na AIDS

Nowe zasady kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych. Bez skali Barthel

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji i uzasadnieniu projektu, minister zdrowia odpowiada tym dokumentem na postulaty przedstawicieli podmiotów świadczących opiekę długoterminową nad pacjentami chorymi na AIDS.

Resort uznał za zasadną rezygnację ze stosowania skali Barthel przy kwalifikacji pacjentów chorych na AIDS do przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego albo zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.

W ocenie ministra w przypadku pacjentów chorych na AIDS wynik oceny w skali Barthel nie powinien być także brany pod uwagę jako kryterium decydujące o zakończeniu udzielania świadczeń w ramach opieki długoterminowej.

Projektodawca podkreśla, że "skala Barthel, stosowana jako podstawowy wymóg kwalifikacyjny do zakładów opiekuńczych jest skalą oceniającą zdolność pacjenta do wykonywania codziennych czynności (rodzaj skali ADL – Activities of Daily Living – Skala Podstawowych Czynności Życia Codziennego), która w wielu sytuacjach nie weryfikuje pewnych istotnych aspektów stanu zdrowia osób z AIDS". To z kolei wiąże się z faktem, że - jak zaznaczono w treści dokumentu - "osoby chore na AIDS nie zawsze doświadczają obniżonej funkcjonalności w czynnościach życia codziennego, co często – mimo medycznej zasadności do objęcia ich świadczeniami z zakresu opieki długoterminowej – powoduje brak osiągnięcia kryterium kwalifikacyjnego i tym samym pozbawia ich opieki w zakładach opiekuńczych".

Jednak, jak zaznaczono w treści dokumentu, powrót do zwiększonej funkcjonalności stosowany jest jako przesłanka do wypisania pacjenta z zakładu opiekuńczego. - Wynik 40 lub mniej punktów w skali Barthel stanowi obecnie kryterium kwalifikacyjne do objęcia świadczeniami, a wynik powyżej 40 punktów stosowany jest jako podstawa do wypisania z zakładu opiekuńczego - podkreśla minister i wskazuje, że "w przypadku pacjentów chorych na AIDS to nie ich sprawność w czynnościach życia codziennego powinna być głównym determinantem konieczności udzielenia im świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych z zakresu opieki długoterminowej, ale charakterystyka przewodniej jednostki chorobowej".

Kryterium kwalifikacji: pacjenci bez znacznego deficytu w wykonywaniu codziennych czynności

Projektodawca ponadto powołuje się na przedstawicieli ośrodków opieki długoterminowej udzielających wsparcia tej grupie chorych i zaznacza, że "osoby chore na AIDS, nawet z wieloma chorobami oportunistycznymi, nie doświadczają znacznego deficytu w wykonywaniu codziennych czynności i często funkcjonują w miarę sprawnie do ostatnich dni życia". 

- Z tego powodu osiągnięcie przez takie osoby obecnego kryterium kwalifikacyjnego może mieć charakter jedynie okresowy i krótkotrwały - dodaje. 

W dokumencie zauważono jednak częstą konieczność specjalistycznej całodobowej opieki długoterminowej dla pacjentów chorych na AIDS. Taka opieka dotyczy między innymi:

  • wsparcia w prawidłowym stosowaniu terapii antyretrowirusowej,
  • leczenia chorób oportunistycznych,
  • zapewnienia konsultacji specjalistycznych.

Kompleksowa i profesjonalna, choć dość skomplikowana opieka w zakładzie opiekuńczym, często pozwala poprawić stan zdrowia pacjentów w taki sposób, że nie spełniają już obecnego wymogu kwalifikacyjnego wyrażonego w skali Barthel, w związku z czym są oni wypisywani z zakładu opiekuńczego. Jednak to, jak wskazuje projektodawca, nie oznacza, że są oni zdolni do samodzielnego życia poza placówką.

- Nawet samodzielnie poruszający się i funkcjonujący pacjent z AIDS, często nie może odpowiednio funkcjonować poza zakładem opiekuńczym - zaznaczono.

Stan zdrowia - również psychicznego - może pogorszyć się znacząco

- Wypisywanie pacjentów z zakładów opiekuńczych wyłącznie w oparciu o wynik w skali Barthel powoduje często znaczne pogorszenie się ich stanu zdrowia, zarówno psychicznego, jak i somatycznego. Tacy chorzy niejednokrotnie po kilku miesiącach znajdują się w ciężkim stanie i muszą być hospitalizowani, co często pociąga za sobą konieczność wielomiesięcznego, bardzo kosztownego leczenia, a następnie ponownego oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczym - podkreśla minister. Zaznacza, że to jest związane m.in. z faktem, że poza zakładem opiekuńczym pacjenci często przerywają leczenie antyretrowirusowe, co przyczynia się do powstawania szczepów wirusów opornych na leki, a to z kolei pogarsza rokowania i podwyższa koszty dalszego leczenia.

- Chorzy, po opuszczeniu zakładów opiekuńczych, często wracają także do nałogów, co – będąc szkodliwe samo w sobie – wiąże się także z przypadkami łamania prawa w celu zdobycia pieniędzy czy środków psychoaktywnych (kradzieże, handel narkotykami itp.) - podkreśla minister. - Wypisywanie zatem osób chorych na AIDS na podstawie nieprzystającej skali ma często nie tylko negatywne konsekwencje zdrowotne (doprowadzając do regresu procesu terapeutycznego), lecz także doprowadza do szeregu negatywnych zjawisk natury społecznej czy ekonomicznej - zauważa.

Minister podsumowuje, że w projekcie została dokonana zmiana polegająca na wyłączeniu stosowania skali Barthel wobec osób chorych na AIDS.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum