Kwarantanna nawet przez trzy tygodnie. Zdecyduje sanepid. Duże zmiany w rozporządzeniu MZ

Autor: oprac. KG • Źródło: Rynek Zdrowia25 lipca 2021 05:00

Sanepid zdecyduje o długości kwarantanny, a ta może trwać nawet przez trzy tygodnie - taką możliwość daje nowe rozporządzenie ministra zdrowia. Rozporządzenie wprowadza zmiany w systemie testowania dla osób mieszkających z zakażonymi

Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka na konferencji w siedzibie WSSE w Gorzowie. W laboratorium wdrażane jest sekwencjonowanie genomu koronowirusa SARS-CoV-2. Fot. PAP/Lech Muszyński
  • W rozporządzeniu ministra zdrowia zaproponowano dodanie możliwości wykonania testu molekularnego przez osobę zamieszkującą lub prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronwirusem i poddanej z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych
  • Sprawia to, że okres obowiązkowej kwarantanny skończy się po 7 dniach od zakończenia tej izolacji lub po uzyskaniu negatywnego wyniku testu molekularnego (uzyskanego przez osobę odbywającą kwarantannę), wykonanego nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu tej izolacji
  • Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może jednak decydować o wydłużeniu czasu trwania kwarantanny, izolacji albo izolacji w warunkach domowych do 21 dni

Chodzi o Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia

W czwartek (22 lipca) ukazało się ono na stronie Rządowego Centrum Legislacji i zostało skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

W rozporządzeniu zaproponowano dodanie możliwości wykonania testu molekularnego przez osobę zamieszkującą lub prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i poddanej z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych.

Wiąże się to z tym, że okres obowiązkowej kwarantanny skończy się po siedmiu dniach od zakończenia tej izolacji lub po uzyskaniu negatywnego wyniku testu molekularnego (uzyskanego przez osobę odbywającą kwarantannę), wykonanego nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu tej izolacji.

Kwarantanna nawet przez trzy tygodnie. Izolacja może zostać wydłużona przez sanepid

Jednak państwowy powiatowy inspektor sanitarny może decydować o wydłużeniu czasu trwania kwarantanny, izolacji albo izolacji w warunkach domowych do 21 dni w razie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości w stosunku do wariantu dominującego w danym okresie na terytorium RP, albo styczności ze źródłem zakażenia, albo zakażenia.

Termin ten został określony dla zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszelkich czynności mających na celu zapobieganie i zwalczanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

Sanepidy dostaną informacje o dominujących odmianach wirusa oraz o jego wariantach

Ponadto, mając na uwadze narastające obawy przed rozprzestrzenieniem się innych niż dominujące wariantów SARS-CoV-2, należy niezwłocznie uznać wprowadzenie projektowanych rozwiązań tak, aby nie dopuścić do sytuacji, w której brak odpowiednich regulacji prawnych uniemożliwiłby wprowadzenie koniecznych środków ostrożności zapobiegjących rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (w przypadku rozprzestrzeniania jego wariantów o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości).

Minister zdrowia i główny inspektor sanitarny, w celu dookreślenia wariantów tzw. alertowych, będą przekazywali państwowym inspektorom sanitarnym informacje o odmianach wirusa SARS-CoV-2 dominujących w danym okresie na terenie RP oraz o wariantach tego wirusa o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum