Nowe rozporządzenie covidowe. Zmiany ws. obostrzeń i skierowań lekarskich

Autor: JPP • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji, Rynek Zdrowia29 sierpnia 2022 11:31

29 sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Dokument zakłada trzy ważne zmiany.

Nowe rozporządzenie covidowe. Zmiany ws. obostrzeń i skierowań lekarskich
Jest nowe rozporządzenie epidemiczne PAP/Leszek Szymański
  • 29 sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego
  • Dokument zakłada trzy ważne zmiany. Przede wszystkim przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego do 30 września. Ponadto zmiany dotyczą skierowań od lekarzy
  • Rozporządzenie, jak wskazano w projekcie, ma wejść w życie 31 sierpnia 

Nowe rozporządzenie epidemiczne. Zmiany m.in. w skierowaniach

29 sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wcześniej założenia do projektu zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Przepisy zakładają przede wszystkim przedłużenie istniejących ograniczeń do 30 września, ale również zmiany dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania.

Nowelizacja ma wejść w życie 31 sierpnia.

W projekcie przewiduje się:

  1. przedłużenie do dnia 30 września 2022 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;
  2. przywrócenie obowiązku dostarczania świadczeniodawcy oryginału skierowania w postaci papierowej w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, o którym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), jak również wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, świadczeniobiorca będzie mógł zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania uprawnienia do przywrócenia na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły
  3. wprowadzenie przepisu przejściowego, na podstawie którego świadczeniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum