Nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia to plan transformacji na lata 2022-2026

Autor: oprac. KG • Źródło: Dziennik Ustaw MZ19 października 2021 13:00

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie krajowego planu transformacji.

Nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia to plan transformacji na lata 2022-2026
Krajowy Plan Transformacji dotyczy lat 2022-2026. Fot. PTWP
 • Krajowy Plan Transformacji (KPT) dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. - czytamy w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 15 października 2021 r.
 • Celem KPT jest wzmocnienie zasobów i procesów ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej i na inwestycje w sektorze ochrony zdrowia
 • Program dotyczy działań na poziomie krajowym i regionalnym 
 • KPT jest dokumentem wdrożeniowym, który określa konkretne działania jakie należy podjąć, aby zapewnić obywatelom i mieszkańcom kraju dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
 • Działania te wynikają z rekomendacji płynących z mapy potrzeb zdrowotnych oraz innych dokumentów strategicznych w sektorze zdrowia

„Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia krajowego oraz wojewódzkich planów transformacji, uwzględniających rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia’’ - czytamy we wprowadzeniu do „Krajowego Planu Transformacji na lata 2022-2026’’.

Czytaj też: Ministerstwo Zdrowia przedstawiło mapy potrzeb zdrowotnych. Co zawierają?

Autorzy dokumentu wskazują, że konieczność opracowania planu transformacji na poziomie ogólnopolskim wynika z faktu, iż podejmowanie działań w części obszarów możliwe jest wyłącznie na poziomie krajowym. Dotyczy to przykładowo koordynowania procesu kształcenia kadr medycznych oraz usieciowienia świadczeń zdrowotnych.

Celem KPT jest wzmocnienie zasobów oraz poprawa efektywności wydawania środków

Plany transformacji mają być przygotowywane jako dokumenty o charakterze wdrożeniowym, które przewidują konkretne działania (z przypisaniem m. in. podmiotu odpowiedzialnego, harmonogramu, kryteriów oceny) i służą realizacji rekomendacji zawartych w mapie potrzeb zdrowotnych.

Przyjęty proces ich tworzenia ma sprzyjać uzyskaniu konsensusu zainteresowanych stron. Są one opracowywane przez rady wojewódzkie do spraw potrzeb zdrowotnych, w których uczestniczą przedstawiciele wielu stron systemu ochrony zdrowia, a następnie poddawane są szerokiej konsultacji.

Celem KPT jest wzmocnienie zasobów i procesów ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej i na inwestycje w sektorze ochrony zdrowia, na poziomie krajowym i regionalnym, uwzględniając potrzeby zdrowotne mieszkańców.

Plan transformacji jest ustalany na okres 5 lat

Zgodnie z art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza KPT, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym tego ministra w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego o jeden rok kalendarzowy pierwszy rok obowiązywania tego planu.

Jest on ustalany na okres 5 lat, a okres jego realizacji pokrywa się z okresem obowiązywania mapy potrzeb zdrowotnych. Pierwszy KPT minister właściwy do spraw zdrowia ustala na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

Główne obszary działań zawarte w Krajowym Programie Transformacji to: demografia, epidemiologia i prognoza epidemiologiczna, czynnika ryzyka i profilaktyka, POZ, AOS, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja medyczna, opieka długoterminowa, opieka paliatywna i hospicyjna, kadry, Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl

Czytaj też: Opieka długoterminowa w Polsce leży. Mapa potrzeb zdrowotnych nie zostawia złudzeń

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze