Dziś wchodzą nowe przepisy covidowe. Jest kilka ważnych zmian

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Dziennik Ustaw30 września 2021 06:50

Dziś, 30 września wchodzą w życie nowe obostrzenia covidowe. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 września. Co zakłada?

Dziś wchodzą nowe przepisy covidowe. Jest kilka ważnych zmian Fot. Shutterstock
 • Nowe obostrzenia covidowe wchodzą w życie 30 września. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń zostało opublikowane 28 września w Dzienniku Ustaw
 • To rozporządzanie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • Nowe przepisy wprowadzają kilka ważnych zmian. Zasadnicza to  przedłużenie do 31 października aktualnych ograniczeń. Co poza tym? Zmiany dla podróżnych, dotyczące kwarantanny i maseczek 

Nowe obostrzenia covidowe. Rozporządzenie opublikowane. Wchodzi 30 września

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń (a dokładniej nowelizacja rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 30 września.

Nowe przepisy wprowadzają kilka ważnych zmian. Zasadnicza to przedłużenie do 31 października aktualnych ograniczeń sanitarnych. Poza tym szykują się zmiany dla podróżnych, dotyczące kwarantanny, a także paszportów covidowych, czyli certyfikatów COVID-19. 

Ponadto zmienią się zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa. Pełną treść rozporządzenia załączamy poniżej.

Czytaj koniecznie: 29 września rekord nowych zakażeń. Niedzielski: przekroczyliśmy barierę czwartej fali

Koronawirus w Polsce. 29 września raport MZ. Nowe zakażenia i zgony. Na Lubelszczyźnie ponad 200 zakażeń

Nowe obostrzenia od października

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów ws. obostrzeń zakłada: 

 • przedłużenie do dnia 31 października 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;
 • umożliwienie uruchomienia międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej na odcinku z Ukrainą (tj. w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów - Przemyśl - Kijów). Wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania ma zapewnić możliwość realizacji zaplanowanej oferty przewozowej w celu spełnienia oczekiwań społecznych w kolejowych przewozach pasażerskich;
 • zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe oraz osób, wobec których są wykonywane czynności służbowe, np. konwojowanych przez funkcjonariuszy Policji, co jest uzasadnione specyfiką powyższych zadań.
 • wprowadzenie regulacji dotyczących wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID w kontekście uznawania za równoważne z tym zaświadczeniem, zaświadczeń, o których mowa w decyzjach wykonawczych Komisji (UE):

a) nr 2021/1380 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Ukrainę z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953;

b) nr 2021/1381 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Macedonii Północnej z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953;

c) nr 2021/1382 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Turcji z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953;

d) przyszłych decyzjach wykonawczych Komisji (UE) wydanych i podanych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje też:

 • doprecyzowanie przepisu statuującego uprawnienie zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (w odniesieniu do uczestnika międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez instytucję państwową lub samorządową);
 • rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego określono kontakty).
 • rozszerzenie katalogu sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa - o egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Czytaj więcej: Nowa ustawa covidowa od października. Rząd pokazał projekt rozporządzenia

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum