Normy zatrudnienia. Pielęgniarki wiedzą, jak to się skończy. „Nie zgadzamy się”

Autor: KG • Źródło: NIPiP, Rynek Zdrowia09 października 2021 16:00

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraziła wyraża stanowczy sprzeciw wobec braku przywrócenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach. Według Rady prowadzi to do jednoosobowych dyżurów na oddziałach szpitalnych i blokady zatrudniania absolwentów pielęgniarstwa.

Pielęgniarki nie mają złudzeń, co dla nich oznacza brak przywrócenia norm zatrudnienia PAP/ Marcin Bielecki
  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o sprzeciw wobec braku przywrócenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach
  • Pielęgniarki wskazują, że normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zostały zawieszone po raz kolejny, we wrześniu 2021 r. 
  • Alarmują, że prowadzi to do stosowania jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych
  • NIPiP otrzymuje też sygnały, że brak wskaźników zatrudnienia prowadzi także do niezatrudniania absolwentów szkół wyższych na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych opublikowała stanowisko nr 54 Prezydium NRPiP w sprawie przywrócenia obowiązku stosowania przez świadczeniodawców minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych oraz wznowienia prac w zakresie wdrożenia norm zatrudnienia w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych dotychczas nieobjętych regulacjami prawnymi.

Czytaj także: Normy zatrudnienia pielęgniarek i lekarzy w szpitalach. Jest rozporządzenie MZ

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zawieszono po raz kolejny

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy sprzeciw wobec braku przywrócenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

‘’Po raz kolejny, we wrześniu 2021 r. normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zostały zawieszone, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych’’ - pisze rada pielęgniarek i położnych.

Jednoosobowy dyżur pielęgniarski na oddziale? To dzieje się często

W stanowisku Rada wskazuje też, że brak wymogu obowiązku zatrudnienia określonej liczby pielęgniarek i położnych prowadzi do znacznego zmniejszania przez kierowników podmiotów leczniczych liczby pielęgniarek i położnych na dyżurach w poszczególnych oddziałach szpitalnych, często doprowadzając do stosowania jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych w tych podmiotach.

Czytaj także: Wolna dyżurka. Pielęgniarki o dyżurach: "Proszę głośniej krzyczeć, wtedy lekarz na pewno usłyszy"

''Do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wpływają liczne sygnały, iż brak wskaźników zatrudnienia w poszczególnych oddziałach szpitalnych doprowadza także do niezatrudniania absolwentów szkół wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub kierunku położnictwo'' - pisze NRPiP.

Czytaj też: Studia pielęgniarskie: jest wzrost zainteresowania. Eksperci tłumaczą powody

W stanowisku Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zapewnia, że rozumie, iż okres pandemii był szczególnym okresem, w którym wszelkie siły i środki należało przeznaczyć do szpitali jednoimiennych i oddziałów covidowych.

''Jednakże, obecnie wszystkie podmioty lecznicze starają się zrealizować umowy zawarte z NFZ w latach 2020-2021, co skutkuje znacznie zwiększoną ilością udzielanych świadczeń zdrowotnych, na rzecz zdecydowanie większej liczby pacjentów, co bezsprzecznie wymaga zwiększenia obsad pielęgniarek i położnych w danym oddziale szpitalnym'' - podkreśla. 

Ponadto, należy mieć na uwadze fakt, iż w świetle pogarszających się warunków pracy w podmiotach leczniczych na stanowiskach pielęgniarek i położnych, o których mowa powyżej, zauważalna jest tendencja braku podejmowania pracy na tych stanowiskach przez absolwentów kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Apelują o przywrócenie norm i wznowienie prac nad wskaźnikami w pozostałych świadczeniach

Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych istnieje potwierdzenie zależności pomiędzy niewłaściwym poziomem obsady pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych, a niską jakością świadczonych usług zdrowotnych, a tym samym bezpieczeństwem pacjentów, oraz bezpiecznym wykonywaniem zawodu pielęgniarek i położnych.

NRPiP wnosi o pilne przywrócenie norm zatrudnienia z zakresu leczenia szpitalnego oraz o wznowienie prac nad wskaźnikami norm zatrudnienia w pozostałych gwarantowanych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, tj. opieka paliatywna, opieka długoterminowa, rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie uzdrowiskowe.

Polecamy: Opiekun medyczny a pielęgniarka. Czym różnią się te zawody?

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum