Niedzielski o porozumieniu z ratownikami: nie będzie problemów z obsadą karetek

Autor: JKB • Źródło: Rynek Zdrowia22 września 2021 12:05

Minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister Waldemar Kraska podczas środowej (22 września) konferencji odnieśli się do porozumienia z ratownikami, które podpisano dzień wcześniej. - Dyskutowaliśmy o tym, że zmiany ustawowe w systemie ratownictwa medycznego są konieczne - zaznaczył szef resortu.

Fot. PAP/Piotr Nowak
  • Przedstawiciele resortu zdrowia opowiedzieli o rozmowach, jakie poprowadzili z ratownikami medycznymi pracodawcami
  • - Mam przyjemność zakomunikować państwu, że podpisaliśmy porozumienie z ratownikami medycznymi - zakomunikował minister zdrowia
  • Minister zdrowia wyraził nadzieję, że podobne porozumienie zostanie także zawarte z protestującymi medykami

Porozumienie z ratownikami medycznymi

W środę (22 września) na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister Waldemar Kraska ogłosili porozumienie z ratownikami medycznymi. 

- Toczyły się rozmowy z ratownikami dotyczące głównych postulatów stawianych przez ratowników, ale również pracodawców związanych ze stacjami ratownictwa medycznego. Rozmowy toczyły się od wielu tygodni i dotyczyły nie tylko kwestii finansowych, lecz były przelatane wątkami merytorycznymi. Dyskutowaliśmy także o tym, że zmiany ustawowe w systemie ratownictwa medycznego są konieczne - zaznaczył minister Adam Niedzielski.

- Rozmowy toczyły się w charakterze trójstronnym. Chcę państwu z przyjemnością zakomunikować, że zostało podpisane porozumienie o charakterze trójstronnym. Zostało podpisane przez przedstawiciela komitetu protestacyjnego, jak i pracodawców - ogłosił szef resortu zdrowia.

Zaznaczył przy okazji, że porozumienie zawarte z ratownikami w obliczu czwartej fali jest dobrym posunięciem. Oznacza bowiem, że nie będzie problemów w kwestii obsad karetek. 

Czytaj więcej: Burza wokół porozumienia części ratowników z MZ. Inni odpowiadają: protest trwa

Co z protestem ratowników?

Następnie głos zabrał wiceminister Waldemar Kraska, który podpisał we wtorek, 21 września, wspomniane porozumienie trójstronne. Wyjaśnił przy okazji, jakie postulaty uwzględniono.

- To już jest trzecie porozumienie z komitetem protestacyjnym ratowników medycznych. Wypracowaliśmy kompromis. W porozumieniu zawarliśmy tzw. dodatek wyjazdowy w wysokości 30 proc. Dotyczy on pracowników nie tylko na umowach o pracę, ale także pracowników na umowach cywilno-prawnych - podsumował wiceminister.

- Ponadto także zostało to zagwarantowane i pracodawcy się zobowiązują, że pracownik, który jest zatrudniony na umowę nie może zarabiać mniej niż 40 zł na godzinę. Oprócz tego, w porozumieniu zostało zawarte, że komitet protestacyjny ratowników medycznych zaprzestaje udziału w dalszych protestach - dodał Kraska.

Spór w środowisku medycznym

Podpisane porozumienie trójstronne mocno podzieliło środowisko medyczne. Część ratowników popiera podpisany dokument, ale część kompletnie sprzeciwia się postanowieniom uwzględnionym w porozumieniu.

Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia skomentował wczorajsze (21 września) spotkanie resorty zdrowia z przedstawicielem jednego ze związków zawodowych ratowników:

- Protest ratowników trwa! Na dzisiejszym spotkaniu trójstronnym porozumienie podpisał tylko jeden ze związków zrzeszających CZĘŚĆ środowiska ratowniczego. Pozostali reprezentanci wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji, które nie spełniają postulatów środowiska RM.

Porozumienie zawarte w dniu 21 września pomiędzy Ministrem Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ:

1. Minister zdrowia zobowiązuje się do zwiększenia od 1 października bieżącego roku budżetu na zadania ZRM. Środki na zadania ZRM będą obejmowały nakłady:

- Wynikające ze zwiększonej wyceny ryczałtu dobowego ZRM dokonanej przez AOTMiT

- Niezbędne do pokrycia kosztów dodatku wyjazdowego, o którym mowa w pkt.

2. Pracodawcy zobowiązują się do wypłaty od dnia 1 października br. Członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo godzinowe stawki w przypadku umów cywilno-prawnych.

3. Pracodawcy zobowiązują się do włączenia do podstawy wynagrodzenia dodatku wyjazdowego wraz z uwzględnieniem pochodnych, obowiązującego przed dniem podpisania niniejszego porozumienia w danej jednostce (dysponenta ZRM)

4. Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do porządku prawnego dodatku wjazdowego, o którym mowa w pkt 2.

5. Pracodawcy zobowiązują się do zapewnienia dla pracowników wykonujących zawód medyczny w Z R M, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, stawki za godzinę pracy nie niższej niż 40 zł. Wskazana stawka obejmuje dodatek za pracę w zespołach dwuosobowych; nie obejmuje dodatków: wyjazdowego o którym mowa w punkcie 2. oraz innych dodatków funkcyjnych wynikających z umów cywilnoprawnych.

6. Pracodawcy zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia dialogu ze środowiskiem ratowników medycznych i wypracowania rozwiązań akceptowalnych dla obu stron, zapewniających prawidłowe działanie ZRM.

7. Komitet protestacyjny ratowników medycznych zobowiązuje się do zaprzestanie akcji protestacyjnej z dniem podpisania niniejszego porozumienia.

Dokument podpisali wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Piotr Dymon z Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz przedstawiciel Związku Pracodawców RM.

Czytaj: Burza wokół porozumienia części ratowników z MZ. Inni odpowiadają: protest trwa. Dziś konferencja prasowa

To on dogadał się z MZ. "Od wczoraj nie jestem najbardziej lubianym ratownikiem. Trudno"

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum