Nie mamy w kraju skutecznych rozwiązań dotyczących medycyny wieku podeszłego

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 07 sierpnia 2019 05:58

Nie chodzi o wykonywanie licznych nielimitowanych, dobrze wycenianych badań obrazowych starszym osobom, które często tracą równowagę i upadają. Dobrze funkcjonująca opieka geriatryczna, której tak w Polsce brakuje, pozwala zidentyfikować przyczyny, dla których ktoś się przewraca, w miejsce kolejnego sprawdzania, czy doszło do złamania bądź krwiaka po kolejnym upadku, po którym to zespół ratownictwa deleguje wykonanie zaplanowanej procedury JGP. Znów czekamy na objaw choroby, by zapłacić za diagnostyczną lub naprawczą procedurę, nie zauważając przyczyn choroby. To błąd systemowy filozofii JGP na jakim między innymi oparto funkcjonowanie NFZ.

- Mówi pan o realnych problemach, które kontrastują z przebiegiem i skądinąd słusznymi wnioskami z licznych debat w naszym kraju o starzejącym się społeczeństwie, konieczności prowadzenia polityki senioralnej itd.
- Geriatria mniej więcej w latach 2010-2015 stała się w Polsce wręcz modnym tematem, także w Ministerstwie Zdrowia. Efektem tego zainteresowania problemami osób w podeszłym wieku było między innymi utworzenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. W moim odczuciu ta placówka nie spełnia na razie funkcji ośrodka zainteresowanego wprowadzaniem do standardów pracy szpitalnych oddziałów całościowej oceny geriatryczną (COG), także dla oddziałów niegeriatrycznych, jak np. ma to miejsce w Wielkiej Brytanii.

Dużo mówimy w Polsce m.in. o opiece koordynowanej, rehabilitacji, także hybrydowej (z zastosowaniem rozwiązań telemedycznych - red.), konieczności poprawy opieki nad osobami z przewlekłymi chorobami układu krążenia czy cukrzycą. Natomiast zupełnie zniknęła nam geriatria. Od samego początku jej finansowanie jest w Polsce „pod kreską”. Co gorsza, nigdy nie podejmowano systemowych działań, by geriatria w szpitalach się bilansowała.

- Jakie są tego skutki?
- Znikają oddziały geriatryczne, a specjalizacja geriatryczna dla młodych lekarzy staje się niezbyt atrakcyjna. Tymczasem to właśnie dobrze zorganizowana i finansowana geriatria stwarza pacjentom szanse, by nie krążyli w systemie ochrony zdrowia i nie tułali się po kolejnych placówkach, ale - w miarę możliwości - by dzięki nadzorowanemu procesowi zdrowienia wracali do swojego środowiska.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum