Narodowa Strategia Onkologiczna. Jakie zadania udało się zrealizować a jakie nie w 2022 roku? LISTA

Autor: oprac. PW • Źródło: URM, Rynek Zdrowia22 grudnia 2022 15:00

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane 3 projekty uchwał RM dotyczące aktualizacji wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej. Projekt wymienia m.in. dodatkowe zadania, które były realizowane w 2022 r. Z treści aktualizacji harmonogramu wdrażania NSO na lata 2020-2030 wynika też, których zadań nie udało się zrealizować w 2022 r. i wymagają przesunięcia na rok 2023.

Narodowa Strategia Onkologiczna. Jakie zadania udało się zrealizować a jakie nie w 2022 roku? LISTA
Co się udało zrealizować, a czego nie? Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Narodowa Strategia Onkologiczna. Jakie zadania faktycznie realizowano w 2022 roku

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) na 2022 r. ma na celu zaktualizowanie harmonogramu.

Jak tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, w związku z pandemią COVID-19 kilka zadań rozpoczętych w latach poprzednich i nie ujętych pierwotnie w harmonogramie wdrażania NSO na 2022 r. wymagało kontynuacji.

Ponadto, niektóre z zadań przewidzianych w harmonogramie do realizacji w 2022 r. nie zostały rozpoczęte w wyznaczonym czasie, w związku z czym konieczne jest ich usunięcie z harmonogramu na 2022 r., a następnie, uwzględnienie w harmonogramach wdrażania NSO w latach kolejnych.

Projektowana uchwała wskazuje także na modyfikację dziewięciu zadań, w sposób odzwierciedlający zaplanowaną, faktyczną formę oraz zakres ich realizacji i możliwości ich wykonania.

Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadania realizowane w 2022 r.

Dotyczące kształcenia lekarzy:

 • Prowadzenie prac nad nowelizacją standardów kształcenia na studiach dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w sposób gwarantujący zdobycie umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną i wczesnym wykrywaniem nowotworów złośliwych oraz opieką nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.
 • Przygotowanie rozwiązań legislacyjnych w sprawie umiejętności lekarskich, które pozwolą na certyfikowanie konkretnych czynności profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Zmiana programu stażu podyplomowego dla lekarzy wprowadzającego obowiązkowe szkolenia z profilaktyki onkologicznej, walki z bólem oraz komunikacją pomiędzy lekarzem a pacjentem i jego rodziną, w tym zagadnień związanych z trudną diagnozą, proponowaniem i omawianiem procesów terapeutycznych, informowaniem o stanie zdrowia pacjenta.

Dotyczące profilaktyki

 • Modyfikacja programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POChP) celem dostosowania do wyzwań określonych w mapach potrzeb zdrowotnych.
 • Opracowanie rozwiązań mających na celu wdrożenie narzędzi motywacyjnych dla zespołów POZ mające na celu objęcie „lokalnych” populacji osób z grup podwyższonego ryzyka badaniami przesiewowymi.


Dotyczące finansowania przez NFZ testów, badań przesiewowych i programu opieki nad rodzinami wysokiego ryzyka uwarunkowanego genetycznie

 • Przygotowanie rozwiązań legislacyjnych w celu wprowadzenia testu FIT jako testu alternatywnego dla kolonoskopii, finansowanego ze środków publicznych (NFZ).
 • Prowadzenie programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na wybrane nowotwory złośliwe oraz wprowadzenie finansowania ze środków publicznych (NFZ) programów opieki.
 • Wprowadzenie finansowania ze środków publicznych (NFZ) badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

Dotyczące pracowni patomorfologii

 • Realizacja szkoleń z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych pracowni/zakładów patomorfologii.

Zadania zaplanowane, ale nie realizowane w 2022 roku

 • Rozpoczęcie, przy udziale uprawnionych podmiotów, certyfikacji co najmniej 20 umiejętności związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią onkologiczną.
 • Realizacja pilotażu metod zwiększania udziału w badaniach profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych (w wybranych województwach/regionach).

Zadania, które nie zostały w pełni zrealizowane w 2022 roku 

Z brzmienia zmian opisu zadań realizowanych w 2022 roku wynika, że:

 • Trwało przygotowaniu rozwiązań legislacyjnych celem rozpoczęcia procesu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt w wieku dojrzewania. Wcześniej planowano rozpoczęcie szczepień.
 • Zamiast wprowadzenia nowych standardów dla żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz pacjentów w podmiotach leczniczych, z uwzględnieniem potrzeb dietetycznych w wybranych jednostkach chorobowych były prowadzone prac dotyczące opracowania nowych standardów dla żywienia pacjentów w podmiotach leczniczych.
 • Zamiast zadania dotyczącego opracowywanie rozwiązań, mających na celu wprowadzenie obowiązku rejestracji przez zespoły POZ badań przesiewowych wykonywanych poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych prowadzono opracowywanie rozwiązań, mających na celu egzekwowanie obowiązku raportowania poprzez platformę P1 zdarzeń medycznych, polegających na prowadzeniu badań przesiewowych
 • Nie doszło do wdrożenia rozwiązań legislacyjnych dotyczących badań klinicznych, były natomiast prowadzone prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi w zakresie badań klinicznych.
 • Przewidywano rozpoczęcie prac nad uruchomieniem interaktywnej e-platformy dla pacjentów i badaczy o prowadzonych badaniach klinicznych w dziedzinie onkologii, ale możliwe okazało się rozpoczęcie działań informacyjnych na temat uruchomienia wyszukiwarki badań klinicznych prowadzonej przez Europejską Agencję Leków.
 • Prowadzone były prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi o biobankowaniu. Wcześniej zaplanowano natomiast ukończenie opracowywania i wdrożenie rozwiązań legislacyjnych o biobankowaniu.
 • Nie wdrożono nowego modelu organizacyjnego opieki nad pacjentami („Cancer Units”) dla nowotworów ginekologicznych i urologicznych. Prowadzone były prace nad opracowaniem nowego modelu organizacyjnego opieki nad pacjentami („Cancer Units”) dla raka płuca oraz nowotworów ginekologicznych i urologicznych.
 • Prowadzono prace nad opracowaniem efektywnego modelu organizacyjnego opieki nad pacjentami („Cancer Units”) dla nowotworów wieku dziecięcego. Nie wdrożono efektywnego modelu organizacyjnego opieki nad pacjentami („Cancer Units”) dla nowotworów wieku dziecięcego.
 • Prowadzono prace nad wprowadzeniem obowiązkowej akredytacji pracowni / zakładów patomorfologii wykonujących diagnostykę onkologiczną finansowaną ze środków publicznych. Nie wprowadzono obowiązkowej akredytacji pracowni/zakładów patomorfologii wykonujących diagnostykę onkologiczną finansowaną ze środków publicznych.

Pozostałe projekty uchwał dotyczące NSO

Wraz z projektem uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2022 r. opublikowana została informacja o projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 oraz projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2023 rok

Planowany termin przyjęcia wszystkich ww. projektów uchwał przez RM to
IV kwartał 2022 r.

Jak podaje MZ w 2023 r. w ramach NSO realizowane będą m.in. działania mające na celu poprawę sytuacji kadrowej i jakości kształcenia w dziedzinie onkologii. Kontynuowane będą działania edukacyjno-promocyjne.

Prowadzone będą działania polegające na zwiększeniu potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych.

W dalszym ciągu, realizowane będą inwestycje infrastrukturalne oraz modernizacja istniejących podmiotów leczniczych oraz inwestycje w uzupełnienie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do diagnostyki i leczenia nowotworów.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze