NIL/Rynek Zdrowia | 26-10-2017 20:10

Naczelna Rada Lekarska zwołuje nadzwyczajne posiedzenie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbędzie się w piątek (27 października).

Nadzwyczajne posiedzenie ma być poświęcone aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia. Fot. Archiwum

Jak informuje Naczelna Izba Lekarska, nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiejodbędzie się dnia 27 października 2017 roku w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Jana Sobieskiego 110.

Obrady poświęcone będą aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.

Więcej: www.nil.org.pl