Naczelna Rada Lekarska w 13 punktach tłumaczy, dlaczego chce dymisji ministra Niedzielskiego

Autor: WOK • Źródło: NIL, Rynek Zdrowia03 lipca 2021 13:07

Naczelna Rada Lekarska w kilkunastu punktach uzasadnia, dlaczego straciła zaufanie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Naczelna Rada Lekarska zarzuca Miniserstwu Zdrowia, m.in. chaotyczne decyzje finansowe; FOT. Screen PTWP
 • Naczelna Rada Lekarska w 13 punktach wytyka resortowi zdrowa błędy i zaniedbania
 • Samorząd lekarski zarzuca MZ, m.in. chaotyczne decyzje finansowe, w tym dotyczące zasad przyznawania tzw. dodatków covidowych
 • NRL wskazuje, że podejmowanie decyzji w ochronie zdrowia, "nie może opierać się jedynie na podstawie selektywnie dobieranych wskaźników ekonomicznych, z pominięciem opinii środowiska lekarzy"

- Naczelna Rada Lekarska zdecydowanie krytycznie ocenia dotychczasowe działania Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego i pracę kierowanego przez niego resortu - informuje samorząd lekarski.

Lista zaniedbań resortu zdrowia według NRL

W opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, wyrazem braku kompetencji i zaniedbań w Ministerstwie Zdrowia jest:

 • Sytuacja, w której w ostatnim roku w Polsce liczba zgonów przekraczająca wieloletnie średnie jest najwyższa w Europie
 • Chaos decyzyjny i informacyjny dotyczący obostrzeń epidemicznych i szczepień
 • Odrzucanie konkretnych proponowanych przez samorząd lekarski projektów regulacji ustawowych (m.in.: przygotowanej przez NRL ustawy ograniczającej odpowiedzialność cywilną, karną i zawodową lekarzy walczących z epidemią koronawirusa; projektu ustawy o biegłych sądowych; zmiany ustawy dotyczącej najniższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych)
 • Brak stanowczej reakcji na przejawy hejtu w stosunku do lekarzy w mediach
 • Brak jednoznacznej reakcji na dezinformację w kwestii epidemii koronawirusa czy propagowane pseudometody jego zwalczania
 • Dopuszczenie do pracy w Polsce lekarzy o niesprawdzonych kwalifikacjach i bez znajomości języka polskiego
 • Chaotyczne decyzje finansowe, w tym decyzje dotyczące zasad przyznawania tzw. dodatków covidowych
 • Pozostawianie bez odpowiedzi lub przekazywanie niewystarczających odpowiedzi na apele i pisma kierowane przez organy samorządu lekarskiego do Ministerstwa Zdrowia, a także udzielanie odpowiedzi z wielomiesięcznym opóźnieniem i nieadekwatnie do sytuacji, co potraktować należy jako przejaw arogancji wobec środowiska lekarskiego i wobec pacjentów
 • Lekceważenie przez Ministra Zdrowia problemów środowiska lekarzy dentystów zgłaszanych wielokrotnie przez Naczelną Radę Lekarską, w tym dotyczących zasad finansowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii
 • Podawanie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez media na temat rzekomego dialogu Ministra z samorządem lekarskim w sytuacji, gdy dialogu takiego od dłuższego czasu nie ma
 • Forsowanie siatki płac prowadzącej do zrównania zarobków osób z niższym wykształceniem z pracownikami o najwyższych kwalifikacjach
 • Błędne działania dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
 • Podejmowanie decyzji dzielących środowisko medyczne i zmierzających do jego wewnętrznego skonfliktowania

W związku z powyższymi argumentami Naczelna Rada Lekarska wyraża wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia.

- Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że podejmowanie decyzji w tak newralgicznym dla obywateli obszarze, jakim jest ochrona zdrowia, nie może opierać się jedynie na podstawie selektywnie dobieranych wskaźników ekonomicznych, z pominięciem opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów a także innych zawodów medycznych - czytamy na stronie NIL.

NRL zaznacza, że samorząd lekarski „pozostaje w gotowości do wsparcia wszelkich inicjatyw służących polepszeniu warunków leczenia polskich pacjentów”.

Poszedł list do najważniejszych osób w państwie

Jak już informowaliśmy, odwołania Adama Niedzielskiego domagają się przedstawiciele najważniejszych związków i samorządów w ochronie zdrowia. Napisali w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

Działania ministra to - jak wskazują autorzy listu - "monolog władzy (...) podszyty ignorancją i przekonaniem o własnej wyższości"

Czytaj także:
Najważniejsze organizacje w ochronie zdrowia chcą dymisji Niedzielskiego. Wniosek do premiera, prezydenta i prezesa PiS

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum